Contact study department:

mba@cbuni.cz

Summary

One Year MBA degree

Fulltime opens in October, Online anytime

MBA in English EUR 2900

MBA in Czech CZK 79000

We require: Secondary school & 3 years of practice or BSc. degree equivalent

MBA v cestovním ruchu a pohostinství

Cestovní ruch, pohostinství a gastronomie je velmi specifický obor, který vyžaduje zvláštní schopnosti a dovednosti. Naši lektoři jsou zkušení profesionálové. Jestli toužíte uspět v této oblasti, pak je tento program (MBA in Tourism, Hospitality and Event Management) právě pro vás.

Výhody studia MBA na EIASM

Výuka MBA programů je postavená tak, aby studentům skutečně pomohla v odborném kariérním rozvoji. Naši studenti se každý seminář aktivně zapojují do diskusí o případových studiích a spolupracují při řešení úkolů zadaných lektorem po stručném přednesení teorie, přičemž udrží pozornost od rána do pozdního odpoledne. Obsahem konkurujeme násobně dražším MBA.

Jedná se o profesní vzdělávání. Studium není akreditováno MŠMT jako akademický program ve smyslu regulace ČR.

Jaké Vás čekají semináře

 1. Metodologie výzkumu (psaní závěrečné práce, Word a Excel)
 2. Účetnictví a daně (od daňového poradce)
 3. Marketing
 4. Řízení lidských zdrojů
 5. Management
 6. Právo
 7. Management výjezdního turismu (dva víkendy)
 8. MICE a  management příjezdového turismu
 9. Pohostinství (hotely a restaurace)
 10. Prodej, podpora a IT zázemí pro cestovní ruch (dva víkendy)

Níže naleznete detaily.

Co se naučíte

 1. Analyzovat prodejní portfolio cestovní agentury (CA) a nastavit strategii pro získání co nejvyšších provizí
 2. Dělat vlastní touroperátorské služby, čímž snížíte poplatky a eliminujete riziko krachu touroperátora. Také Vás naučíme jak dělat smlouvy napřímo.
 3. Jak vybrat zaměstnance, kteří na sebe vydělají.
 4. Na rozdíl od jiných VŠ v ČR se v tomto programu dozvíte kolik co stojí a jak řídit hotel.
 5. Péči o zákazníka, která u mnoha firem chybí.
 6. De facto jak si postavit vlastní CK od A do Z.
 7. Jak vytvořit a udržet koncept hotelu a restaurace.
 8. Jak řídit financování pro udržení dlouhodobé rentability.
 9. Vyvořit balíčky a navázat nabídku hotelu/restaurace na cestovní kanceláře a agentury, abyste např. s webovkou jen pasivně nečekali na rezervaci.

a opravdu hodně dalších velmi praktických věcí v souvislostech celého sektoru, přičemž po napsání závěrečné práce získáte titul MBA.

Napište si nezávazně o více informací

Rádi se Vám ozveme telefonicky (pak prosím uveďte své číslo) nebo emailem do 24 hodin.

Váš email (vyžadován) - Your Email (required)

Vaše zpráva - Your Message

Obsah jednotlivých kurzů programu MBA pro cestovní ruch a pohostinství

Metodika výzkumu (psaní závěrečné práce a analýzy v Excelu)

Tento kurz byl navržen tak, aby vám poskytl informace umožňující napsání dobrého výzkumného projektu, a také zlepšení vašich znalostí programů Microsoft Word a Excel.

Tento kurz obsahuje dvě části: První část je věnována programu Microsoft Word, která se věnuje závěrečné práci a jejímu formátování, práci s citacemi a podobně. Lektor s vámi projde různé styly, pracujíce s odkazy a dalšími detaily programu Microsoft Word, takže si budete moci zopakovat důležité funkce formátování. Pro různé analýzy všichni používáme program Microsoft Excel. Z tohoto důvodu bude tématem sobotního odpoledne a celé neděle pokrytí všech témat od základních znalostí, jako jsou absolutní a relativní odkazy, přes více pokročilé vzorce, jako je VLOOKUP, INDEX, LOOKUP, MATCH, GETPIVOTDATA, SUBTOTAL, SUMIFS, IFERROR, atd., k pokročilým funkcím jako jsou různé způsoby práce s externími daty (csv, tsv, html, tabulky php, databáze (OLAP, OLTP, import dat, interpretace – „RAW“ dat, kontingenční tabulky, kontingenční graf, PowerPivot ) a Power BI) … a mnoho dalšího. I pokud pracujete s programem Excel každodenně na pokročilé úrovni, je velice pravděpodobné, že se naučíte něco nového!

Účetnictví a daně (od daňového poradce)

Tento kurz je úvodem do základních konceptů a norem základních finančních účetních systémů. Několik důležitých konceptů bude studováno do detailu, včetně: účtování výnosů, zásob, dlouhodobých aktiv, současné hodnoty a dlouhodobých závazků. Kurz klade důraz na tvorbu základních finančních účetních výkazů – výkaz zisku a ztráty, účetní rozvahu a výkaz cash flow – stejně jako na jejich interpretaci, kterou by každý manažer měl umět zvládnout bez problémů. Nebojte se, malovat „téčka“ nebudete. Seminář je veden zkušeným daňovým poradcem.

Marketing

Lektor během kurzu přezkoumá a posoudí současné marketingové strategie, literaturu a praxi, aby vám poskytl komplexní pochopení marketingu a obchodní strategie. Budete učeni přemýšlet přístupem profesionálního pracovníka marketingu, číst a vyhodnocovat specializovanou marketingovou literaturu a aplikovat strategické marketingové koncepty do globální digitální ekonomiky.

Dozvíte se, jak přetvořit stálý proud potenciálních zákazníků v aktuální zákazníky, jak nalézt perspektivu pro vaše služby a přesvědčit je, že vaše společnost je tou, kterou z nějakého důvodu potřebují. Dozvíte se, jak se vám náklady na vaší reklamu můžou splatit pomocí nových tržeb a nárůstem obchodu, a jak dosáhnout jejich maximální návratnosti; dále jak ke svému prospěchu používat čtyři P marketingu. Jako pracovník v marketingu se také dozvíte, jak produkt (Product), cena (Price), místo (Place) a propagace (Promotion), definují vaší marketingovou strategii a nasměrují vás směrem k produktivní kampani.

Lidské zdroje

V tomto kurzu se zaměříme především na to, jak rozpoznat koho potřebujete a jak takové zaměstnance najít.

Management lidských zdrojů (Human Resources – HR) je oblast procesů v organizaci, která se zabývá řízením a vývojem lidských zdrojů. To tedy zahrnuje všechny způsoby řízení a analytické techniky používané v oblasti řízení lidských zdrojů a práci s lidmi v organizaci. Cílem tohoto kurzu je rozvíjet porozumění základních vlastností HR v každé organizaci a hlavních funkcí HR. Studie témat příkladů organizačního chování zahrnuje osobnost/dispozici, emoce a ovlivnění, motivaci, sociální koncepci a identitu, rozhodování a poznání, spravedlnost a důvěru, organizaci a náklonnost k práci, vůdcovství, skupiny a týmy, a organizační kulturu a klima. Témata příkladů v oblasti lidských zdrojů zahrnují tvorbu pracovních analýz, nábor, výběr, výcvik a vývoj, hodnocení výkonu, odměňování, kvalitu pracovního života, různorodost pracovních sil a strategické řízení lidských zdrojů. Kromě toho odborníci z lidských zdrojů působí také jako partneři dalších týmů kolegů, poslové strategie HR a prodejci služeb a produktů HR. Zabývají se angažováním pracovní síly s cílem zlepšit firemní hospodářské výsledky. Kurz je doslova prošpikován různými úkoly a případovými studiemi.

Management

Tento kurz objasní důležité manažerské dovednosti zapojené do řídících funkcí. Ukáže na konkrétní příklady toho, co se stane, pokud jsou klíčové principy řízení porušeny.

Studenti získají základní informace o řízení lidí a organizací, zvládání kritických situací, klíčové principy řízení a zajímavé tipy vyžadované ke zvládnutí několika typů řízení, jako je projektové řízení, strategické řízení, management informací a řízení lidských zdrojů.

Připraví studenty přijmout rozhodovací roli, jako je pozice vrcholných manažerů, a pomáhat jim, aby byly efektivními přispěvateli jakékoliv organizace bez limitu prostředí, strategie, struktury, kultury, umístění, úkolů, lidí a výstupů. Studenti projdou několik testovacích případů, které jim pomohou vypořádat se s mnoha situacemi, jež musí každý manažer zvládat. K tomu navíc studenti získají užitečné informace vztahující se k time managementu, které jim pomohou vypořádat se stresem, časovým omezením a sebeorganizací.

Právo

Právo je běžnou a výraznou stránkou každodenního života v moderních společnostech. Tento kurz zkoumá ústřední rysy práva jako sociální instituce a jako rys lidové kultury. Budeme zkoumat povahu práva jako soubor společenských systémů, ústřední aktéry v systémech, právní úvahy a vztah právní formy a uvažování ke společenské změně. Zaměříme se na Českou republiku a předvedeme jí v evropském kontextu. Kurz klade důraz na vztah mezi obchodními partnery zahrnující vyjednávací schopnosti, a také na nejdůležitější právní předpisy, jež se odráží v obchodních smlouvách, včetně důsledků jejich opomenutí.

Výjezdový cestovní ruch (dva víkendy)

Znalosti výjezdového cestovního ruchu jsou velmi důležité pro všechny, kteří operují v každé struktuře turismu, ať se jedná o cestovní kancelář, incomingovou společnost či hotel. Po úspěšném dokončení předmětu zvládne posluchač založit vlastní podnikatelský záměr i ho úspěšně řídit. Díky zkušenostem minimalizujete podnikatelské riziko v budoucnu a můžete zlepšit současný stav.

 • ÚVOD – definice, koncepty, formy organizací a struktura, historie a rozvoj, současná situace na evropských trzích, trendy, populární destinace, dominantní firmy, základní názvosloví
 • SUBJEKTY – cestovní kanceláře, agentury, tour-operátoři, ubytování, pojišťovny, licence, cenová hladina a oceňování produktů, přímá spolupráce a formy, konkurence, doprava
 • DESTINACE V EVROPĚ – Španělsko, Itálie, Řecko, Bulharsko a další, délka sezony a specifika, partneři, tvorba produktu, komunikace, výběr strategie a politiky firmy
 • PRODUKT A SLUŽBY – kalkulační metody, časové rozlišení, sestavení portfolia, prodej, poplatky, risk management, stížnosti, dobré jméno firmy, péče o zákazníka, reklamace, plánování, vyjednávací strategie
 • ŘÍZENÍ VÝJEZDOVÉHO CESTOVNÍHO RUCHU – organizační struktura, zaměstnanci, komunikace, smlouvy, zákony, instrumenty, účetnictví, rezervační systémy, rady, specifika, motivační systém, příjem z destinací, legislativa, delegátské služby a servis
 • MARKETING – sociální sítě, katalogy, prodejci, provize, reálné plánování zisku
 • PŘÍPADOVÁ STUDIE

MICE a příjezdový cestovní ruch

Představte si, že rozšíříte své portfolio služeb o další nabídku v místě, kde působí Vaše firma či si u své CK vybudujete vlastní příjezdovou agenturu, kterou budete řídit a nabízet služby ostatním. V kurzu se dozvíte potřebné informace pro její založení a úspěšné řízení. Nabídku zájezdů lze rozšířit i o specifické události zaměřené na vybrané skupiny. Efektivní fungování společnosti je také založeno na absenci třetích stran a má souvislost s hospodářským výsledkem firmy.

 • ÚVOD – struktura příjezdových a odjezdových služeb, výhody a nevýhody, vymezení příležitostí a hrozeb
 • PROSTŘEDÍ PŘÍJEZDOVÉHO CESTOVÍHO RUCHU – analýzy SWOT a PEST portfolia služeb, kalkulace poskytovaných služeb a porovnání s konkurencí
 • SUBJEKTY PCR – dopravní firmy, plánování a organizace, průvodci a delegáti, výlety, skupinové zájezdy, potencionální partneři, kalkulace, handling fee, dodavatelé, zákazníci, reálné náklady v destinacích, riziko, odchylky, externí aspekty podnikání, výběr vhodné lokace
 • ŘÍZENÍ Z POHLEDU CESTOVNÍ KANCELÁŘE – řízení destinací a vše k tomu potřebné MICE destinace v Evropě, příprava a výběr, pořádání akcí, průzkumové a statistické metody, důležité informace před začátkem vypuštění akce na trh, propagace na sociálních sítích, tvorba webu a klientely
 • POŘÁDÁNÍ UDÁLOSTÍ – zaměstnanci, pořadatelé, obsluha, zákony, smluvní strany, místní agentury a potencionální partneři, sponzoři, srovnání s konkurencí, marketing
 • PŘÍPADOVÁ STUDIE

Pohostinství

V každé sféře cestovního ruchu je nutné vědět, jak pohostinství funguje, jaké jsou náklady, které aspekty mohou a nemusí fungovat jak z pohledu vlastníka hotelu i smluvní strany cestovních kanceláří. Díky znalostem můžete vyhodnotit současný stav a nabídnout vhodná řešení či strategie po snížení nákladů z rozsahu.

 • POHOSTINSTVÍ NAPŘÍČ EVROPOU A SPECIFIKA segmentace trhu, rozdělení hotelů, hotelové sítě, různé typy řídících celků a jednotek, spolupráce s tour-operátory, vhodná volba strategie v závislosti na délce hlavní sezony
 • FRONT OFFICE MANAGEMENT rezervace a volba vhodného rezervačního systému, příjezdy a odjezdy, zásobování, dodavatelé, údržba, metody řízení
 • STRAVOVÁNÍ – JÍDLA A NÁPOJE management restaurací, funkce v hotelu, BB-HB-FB-AI-UAI standardy, finanční řízení, úroveň služeb, interiér, atmosféra v restauraci, zaměstnanci a servis, trendy v pohostinství
 • ZÁKAZNÍCKÝ SERVIS pohled na hotel z třetích stran, potřeby zákazníků, komunikace
 • HR V POHOSTINSTVÍ řízení zaměstnanců, motivační systém, náklady, plánování směn, výběr vhodné řídící struktury dle počtu pokojů a osob, team-building
 • EKONOMIKA, FINANCE A MARKETING účetnictví, platby v hotovosti, kartou, daně, výplaty, více vlastníků hotelů a rozdělení zisku, investice, výběr řídících pracovníků, náklady na provoz, výběr dodavatelů a platby, sestavení vhodné marže služeb, užitečné nástroje pro správu, předpověď výsledků, typy obchodního oddělení a outsourcing, příjmy a výdaje, bod zlomu, zprostředkovatelé, reklamní kampaně a marketing
 • STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ Partneři, smluvní management, cestovní agentury a kanceláře, rady pro dlouhé období a inovace, moderní nabídka služeb a balíčků
 • PŘÍPADOVÁ STUDIE

Prodej, podpora, ICT a IT, marketing v turismu (dva víkendy)

V tomto kurzu si přiblížíme nejdůležitější procesy pro řízení jakéhokoliv subjektu. Pokud je připraven kvalitní produkt či služba, není vždy zaručen prodej. Bez moderních technologií v dynamickém prostředí cestovního ruchu není možné v dlouhém období fungovat úspěšně.

 • ICT MANAGEMENT – Technologie, které vaše firma využívá, propojení, výběr, inovace, ceny, komunikační prostředky, aplikace, sítě, outsourcing
 • REZERVAČNÍ SYSTÉMY Pro cestovní kanceláře (CeSys, Magicware…) pro Hotely (Mevris, Horespus, Hoteltime), funkce xml, vývoj a náklady, implementace, zpětná vazba zálohování dat, servery a poskytovatelé
 • REZERVAČNÍ SYSTÉMY – TUTORIÁLY práce s daty, statistické analýzy, zodpovědné osoby, osobní údaje, bezpečnost, přesnost dat a zpracování
 • INTERNÍ SYSTÉMY komplexní řešení procesů rezervací, řízení a marketingu
 • PRIMÁRNÍ A SEKUNDÁRNÍ PODPORA zejména pro CK, ověřování dat více zaměstnanci vedoucí k minimalizaci rizika a možnosti ztráty, back-office
 • WEBOVÉ STRÁNKY, TVORBA, INOVACE vše potřebné pro tvorbu webů, analýzu současného stavu, vytvoření vlastního webu včetně rezervačního systému, SEO, PPC atd.
 • SOCIÁLNÍ SÍTĚ A MARKETINGOVÁ PREZENTACE Důležité zejména pro prodejce, direct marketing, klientelismus, možnosti jak se odlišit od konkurence, výhody pro zákazníka
 • MARKETINGOVÉ KAMPANĚ od grafického zpracování po oslovení cílové skupiny (zde navážeme na předmět Marketing)

Široká nabídka placených stáží pro naše studenty po celém světě

algoos-work-and-travel

Od podzimu 2016 mohou naši studenti využít služeb společnosti “Algoos Study, Work and Travel”, se kterou mohou vycestovat za zkušenostmi do celého světa. Studenti si mohou vybrat ze široké nabídky stáží v mnoha zemích po celém světě. V mnoha zemích je možné pracovat i na manažerských postech a získat za to přiměřený plat.

Závěrečná práce

Student musí napsat a odevzdat závěrečnou práci. Vedoucí práce mu s tím bude radit a pomáhat. Práce bude dlouhá cca 50 stran (obecně doporučená délka, záleží na obsahu). Zaměření práce si student vybere na základě svých profesních zájmů s ohledem na další kariérní vývoj v kontextu témat MBA studia.  Vhodného vedoucího práce vybere studijní oddělené CBU po diskusi se studentem. Závěrečná práce může mít různé formy: struktura blízká moderní diplomové práci, vytvoření business plánu, případové studie, případně zprávy nebo kombinací uvedených možností. Studenti dostanou šablonu ve formátu Word s dalšími radami a pravidly k formátování (které s nimi projde lektor během lekce metodologie výzkumu).

Napište si nezávazně o více informací

Rádi se Vám ozveme telefonicky (pak prosím uveďte své číslo) nebo emailem do 24 hodin.

Váš email (vyžadován) - Your Email (required)

Vaše zpráva - Your Message

MBA in Tourism, Hospitality and Event Management

Online MBA is studied using our elearning platform, passing individual 12 courses, writing a thesis and its defence. Average study takes one year. Our lecturers are available for consultations.

Part-time programme consits of 12 weekends spread between October and May.

Study in Czech or English.

Tourism is very specific area requiring special skills. Our lecturers are experienced professionals working in this sector who can teach you all the specifics. If you intend to work or actually work within the industry this program will bring you advanced knowledge and skills to succeed in it.

Lectures

You will need to complete the following lectures during 12 weekends:

 1. Research Methodology (Dissertation writing, Word and Excel)
 2. Accounting
 3. Marketing
 4. Human Resources
 5. Management
 6. Law Course
 7. Outgoing Tourism Management (two weekends)
 8. MICE and Incoming Tourism Management
 9. Hospitality Tourism
 10. Sales, Support and Background Information for Tourism Sector (two weekends)

See detailed course descriptions below.

This is a professional qualification, thus is not accredited as an academic programme by the Czech Ministry of Education, Youth and Sport.

Why MBA at EIASM?

Part-time study – lessons during weekends

 • Students study on Saturday and Sunday from 9h to 17h with one hour of lunch-break.
 • During late afternoon (17h – 19h) is a time window for discussion with the lecturer (optional – based on student requests).
 • The morning and afternoon blocks are designed in such a way that students can keep their attention whole day and do not get bored. Typically with theory in the morning and case studies to learn using the theory during afternoon.

Online courses anytime anywhere

We are sure that managers are very busy persons and so we offer interactive MBA study where a student is in contact with the lecturer for consultations if required and at the same time can progress individually anytime using our online study materials.

Premium services as recorded classroom lectures at YouTube and much more

 • Recorded lectures on YouTube – Every student may miss a lecture for business or private reasons and that is why we offer records of all lectures for replay by our students and upload them to YouTube (accessible with other study materials through our e-learning platform).
 • We also prepare podcasts in MP3 (accessible with other study materials through our e-learning platform).
 • NEO E-Learning platform – As a student you will use e-learning platform used by hundreds of schools and universities worldwide.
  • Students can contact lecturer through email or skype (each weekend there are several hours dedicated just for discussion to ensure personal approach).
 • Refreshments are available during whole weekend.

Quality assurance:

 • Each specialization courses are taught by lecturers with experience in given sector. We chose the right lecturers for each specialization even in core subjects to give the students best education service possible.
 • To each MBA course we offer in specific circumstances extra classes you may attend at no additional cost. Satisfied and happy students are key to success of all of us!
 • Our MBA programs are all accredited.

Request study plan and more details

Váš email (vyžadován) - Your Email (required)

Vaše zpráva - Your Message

Research Methodology (Dissertation writing)

This course has been designed to provide you with information to enable you write a good research project and also improve your knowledge of Microsoft Word and Excel.

In this course there are two parts: First part is devoted to Microsoft Word to primarily focus on writing final research project (the capstone project – comparable to typical diploma thesis). The lecturer will go through styles,  working with references and other details of Microsoft Word so you can repeat critically important formatting features. For typical analyses we all use Microsoft Excel and that is why it is the topic for the Saturday afternoon and whole Sunday to cover all topics from basic stuff as absolute and relative links, through more advanced formulas like VLOOKUP, INDEX, LOOKUP, MATCH, GETPIVOTDATA, SUBTOTAL, SUMIFS, IFERROR, etc. to advanced features as various ways of working with external data (csv, tsv, html, php tables, databases (OLAP, OLTP, data import, interpretation – Raw data, PivotTable, Pivot chart, PowerPivot), and Power BI)…and much more. Even if you work with Excel on a daily basis on advanced level, there is quite a good chance you will learn something new!

Accounting

This course is an introduction to the basic concepts and standards underlying financial accounting systems. Several important concepts will be studied in detail, including: revenue recognition, inventory, long-lived assets, present value, and long-term liabilities. The course emphasizes the construction of the basic financial accounting statements – the income statement, balance sheet, and cash flow statement – as well as their interpretation.

Marketing

This course will review and appraise contemporary marketing strategy, literature and practice to provide you with a comprehensive understanding of marketing and business strategy. You will be taught to think in the mindset of a professional marketer, read and evaluate specialist-marketing literature and apply strategic marketing concepts to the global digital economy.

You will learn how to produce a constant stream of potential buyers to convert into valuable customers. To find prospects for your services and convince them that your agency is the best. You will learn how to make your advertising pay for itself through fresh revenue and increased business and to get the maximum return on your advertising expenses. To use the Four P’s of Marketing to your advantage. As a marketer you will learn also Product, Price, Place and Promotion, define your marketing strategy and set you on course for a productive campaign.

Human Resources

Primarily, in this course, we focus on how to recognize whom you need and how to find the employee you need.

Human Resources (HR) Management is an area of processes in an organization that deals with a human resources management and development. It thus encompasses all management methods and analytical techniques applied in human resources management and the work with people in an organization. The aim of this course is to develop understanding of basic HR features in any organization and main functions in HR. Example topics of organizational behavior study include personality/dispositions, emotion and affect, motivation, social concept and identity, decision making and cognition, justice and trust, organization and work attachment, leadership, groups and teams, and organizational culture and climate. Example topics in HR encompass job analysis, recruitment, selection, training and development, performance appraisal, compensation, quality of work life, workforce diversity, and strategic human resource management. Besides that also human resource experts as partners to other team colleagues, messengers of the HR strategies and sales person of the HR services & products. Labor engagement to improve company economic results.

Management

This course will explain critical management skills involved in management functions. It will show on real examples what happens when key management principles are violated.

Students will get essential information about managing people and organization, dealing with critical situations, key management principles and interesting tips required to handle several types of management such as project management, strategic management, information management and human resource management.

It will prepare students to accept critical roles such as top managers and help them to be effective contributor to any kind of organization with no limit to environment, strategy, structure, culture, location, tasks, people and outputs. Students will go through several test cases that will help them deal with many situation every manager has to handle. On top of that, students will get useful information related to the time management that will help them deal with stress, time limitations and help them organize themselves.

Law course

Law is a common and yet distinct aspect of everyday life in modern societies. This course examines the central features of law as a social institution and as a feature of popular culture. We will explore the nature of law as a set of social systems, central actors in the systems, legal reasoning, and the relationship of the legal form and reasoning to social change. We will focus on the Czech Republic and putting it in European context. The course emphasizes the relationship between the business partners. Emphasis is placed upon developing a perspective, which views law as a practical resource, a mechanism for handling the widest range of unspecified social issues, problems, and conflicts, and at the same time, as a set of shared representations and aspirations.

Outgoing Tourism Management (two weekends incl. sample creation and management of a travel company)

Knowledges of outgoing tourism are most important for everyone who operate in any structure of  management. After successful completion of the course you can create your own travel agency and successfully start operating anywhere or improve you actual skills for increasing portfolio. The materials we provide and teach are based on real values, strategies and experiences.

 1. INTRODUCTION TO TRAVEL AND TOURISM INDUSTRY
  Definition, concept, forms of organizations, history and growth of tour operation business, actual situation and popular destinations, basic terms, organizational structures
 2. ENTITIES OF OUTGOING TOURISM
  Travel agencies, tour-operators, accommodation, insurance companies, licenses, pricing, contracting, direct cooperation, competition
 3. TOURISM DESTINATIONS
  Specifics of European tourism markets – Italy, Bulgaria, Greece and other, duration of season, real prices, communications with partners, allotment & guarantee sales politics
 4. PRODUCTS AND SERVICES
  calculation methods, creating of portfolio, handling fees, risk management, complains and compensations, forecasts, negotiating strategies
 5. MANAGING OUTGOING SERVICES AND PRODUCTS
  organization structure, staff, communication with employs, offers, law, instruments, accounting, reservations systems, hints, planning, tourism specifics, motivations system, income from destinations, legislation, representative and guide services
 6. PRINCIPLES OF MARKETING
  social networks, catalogs, retailers, commissions, real costs
 7. CASE STUDY

MICE and Incoming Tourism Management

Increase your income by additional activities of your local travel agency. We will give you all necessary informations what you need to provide self tour-operating services in EU, organizing special events and own guide services. Only direct contracting means in long-term success, but a lot of companies loosing money by hiring third side.

 1. INTRODUCTION TO INCOMING TOURISM
  Inbound and outbound services and structures, advantages and disadvantages, option demarcation depends on investment and treats,
 2. INCOMING ENVIRONMENT
  SWOT and PEST analysis of your company portfolio, calculations of provide services by your-self and comparison
 3. INCOMING AND ASPECTS
  Transports, guides and numbers, providers, excursions, groups, potential partners, start a pilot, observed values in beginning, calculation of services, handling fee, suppliers, customers, the real costs, risks, deviations, external aspects, the choice of location
 4. ORGANIZATIONS STRUCTURE AND SYSTEMS
  Managing of destination and all whats you need, prepares and time schedule, faults viewed by costumer, avoid a risk
 5. MICE TOURISM
  Objectives and components, MICE destinations in Europe, selection, research method and prepares, important informations before planning, start up from A to Z, web sites and social networks tutorials
 6. ORGANIZATION OF EVENTS
  Staff, organizers, government policy, contracting subjects, local agencies, permits, competitive analysis, marketing campaign
 7. CASE STUDY

Hospitality Tourism

Everyone need to know how does it works. It not depends that you are hotel owner or agency. You have to compare all information to make best decisions and strategies to be successful manager.

 1. HOTEL DESTINATIONS AND SPECIFICS ACROSS EUROPE
  Hotel products and markets, market segmentation, standard industrial classification, hotel managements and structures, general and sectional policies, cooperations with agencies and tour-operators, season duration, hotel groups, small hotels
 2. FRONT OFFICE OPERATION
  Enquiries, reservation forms, bookings, room availability records, arrival and registration, departures, protecting the hotel, planning of food service facilities, food and beverage production methods
 3. FOOD AND BEVERAGE MANAGEMENT & RESTAURANTS
  The food and beverage function, BB – HB – FB – AI structures, price and value for money, typical client, hotel and restaurant concept development & creation, level of service, interior design, atmosphere and mood, location and accessibility, food and beverage service employees, trends
 4. COSTUMER SERVICES
  Clients and travel agency view, guest needs, service, communications, role playing
 5. HUMAN RESOURCES IN HOSPITALITY
  Managing persons (housekeepers, receptionist etc.) motivation systems, optimal composition, team-building.
 6. ECONOMICS, FINANCE AND MARKETING
  Accounting (payment cash or by credit card, VAT, Electronic records of sales, Employees, multiple owners) main duties of the purchasing manager, cost control, selection of a supplier, payment methods, set a good price, costs and revenues, statements and instruments, forecasting, taxes, type of sales department, types of budget, break-even analysis, reaching the customer – advertising, intermediate agencies,
 7. STRATEGIC MANAGEMENT
  Equipment improvement, investment, cost planning/money for future, partners, contracting of your hotel, contracting by agencies, advices to long period prosperity
 8. CASE STUDIES

Sales, Support and Background Information for Tourism Sector (two weekends)

Without modern technologies successful tourism subject or management departure cannot exist. There are many opportunities which you can improve, because perfect systems unfortunately doesn’t exist. This course will help you find, identify and call possible reason for change. Besides you will gain simple IT skills helpful when you create small project or oversimplifying daily managing processes.

 1. ICT MANAGEMENT
  All types of technologies which can improve your stats, prices, communication devices, applications, encompassing, PC and networks, outsourcing
 2. RESERVATIONS SYSTEMS – TYPOLOGY
  Travel agencies (CeSyS, 100vka, Magicware…) Hospitality (Mevris, Horespus, Hoteltime…) XML, deployments and costs, improvements, recovery, servers and IT providers
 3. RESERVATIONS SYSTEMS – TUTORIALS
  Systems, data and informations processing, responsible persons, privacy policy, security, data transfers and adjustment
 4. INTERNAL SYSTEMS
  Complex solutions of process out of reservations
 5. PRIMARY AND SECONDARY SUPPORT
  Operators, back office, prescribed methods
 6. CREATING OWN WEBSITE
 7. SOCIAL NETWORKS AND MARKETING
  Modern types of communications, CEO, PPC, google analysis and other instruments
 8. MARKETING CAMPAINGS

The Capstone project (Master thesis)

Candidates are required to submit a capstone project on an approved topic long about 50 pages. The thesis should offer an original application of knowledge in the area of management and should demonstrate the candidate’s ability to integrate rigorous analysis with practical real-world relevance and application within topics covered by this course.

Possible forms

The chosen subject should be viewed in light of future career plans. Students have been offered positions as a direct result of their MBA Capstone project. The Capstone project can take many forms:

 • a research based thesis (a dissertation with 30,000 words),
 • business plan,
 • case study or
 • report or
 • indeed a combination of elements of these.

Since many students chose typical Master thesis format (about fifty pages long text) we have prepared a TEMPLATE to be followed.

A tip for you

A very popular option amongst students is to work with an organisation on a project that will add value to its business. The output is a substantial report combining the student’s experience and MBA knowledge to provide research, analysis and recommendations. The supervisor works with students to facilitate engagement.

Request study plan and more details

Váš email (vyžadován) - Your Email (required)

Vaše zpráva - Your Message