Central Bohemia University

Petr Merežko

Petr vystudoval VŠE v Praze a později ještě absolvoval doktorské studium na ČVUT. Ve své profesní praxi působil na manažerských pozicích v bankovním sektoru se specializací na financování (včetně projektového financování, nemovitosti, PPP, úvěrové riziko, vyjednávání), na organizaci procesů a projektů, na rozvoj lidského kapitálu a rozvoj. Již více než deset let působí jako externí přednášející na ČVUT a několik let také na CBU. Kromě konzultačních aktivit působí jako finanční ředitel v jedné společnosti na správu aktiv a také jako rozhodce Rozhodčího soudu Hospodářské komory České republiky a Agrární komory České republiky.

Bohdan Blaha

Bohdan je manažerem s dlouholetými zkušenostmi z velkých společností, ale také z malých začínající společností. Vystudoval na katedře ekonomiky a managementu Soukromé vysoké školy ekonomických studií se zaměřením na strategické řízení a také je absolventem Czech Management Institute (ESMA), v oboru management a marketing. Pracuje v Exiteria a.s. jako vedoucí oddělení inovací s odpovědností za rozvoj v EU. Se zaměřením na nové trhy a jejich místní specifika úspěšně zahájil inovativní projekty na trzích například v Mexiku, Jižní Africe, Rusku a v Číně.

iveta-kutmanova-xxx

Iveta Kutmanová

Iveta má dlouhodobé zkušenosti v mezinárodním obchodě – hluboké odborné znalosti strukturování exportních a importních transakcí pro přední společnosti v České republice s použitím celé řady produktů obchodního a exportního financování jako jsou dokumentární akreditiv, záruky, dokumentární inkaso, odběratelský úvěr, před-exportní úvěr, syndikátní nebo klubové financování atd. Působila na manažerských postech v nadnárodních bankách (ABN AMRO Bank, HSBC Bank, Unicredit Bank), řídila a vedla prodejní týmy, byla zodpovědná za plánování prodejních aktivit, rozpočtování a produktový management (včetně vývoje nových finančních produktů, jejich marketingu a uvedení na trh). Zabývá se také řízením rizik při exportních a importních obchodech (např. optimalizací finančních ukazatelů prostřednictvím bankovních produktů) a poskytuje poradenství ohledně dodacích a platebních podmínek v zahraničním obchodě. Nyní pracuje jako firemní a osobní kouč – pomáhá svým klientům dosahovat vytyčených cílů a udržet motivaci. Vyvíjí firemní i individuální kurzy z oblasti profesního a osobního růstu (např. prodejní dovednosti, time-management, motivace, projektový management apod.).

jan-slouf-xxx

Jan Šlouf

Aktuálně působí na pozici IT konzultanta pro oblast projektového managementu ve společnosti Škoda ICT. Má bohaté zkušenosti z oblasti podnikání – návrhy datových toků mezi informačními systémy, usměrňování a zajišťování realizace IT potřeb uživatelů v oblasti plánování projektů a také jako projektový manažer. Dále se ve své práci věnuje tvorbě PL/SQL dotazů a procedur, programování ve VBA (např. makra v Excelu), tvorbě BI reportů v T-SQL na Reporting Services MSSQL a správě programů v Javě. Má zkušenosti z vedení kurzů zaměřených na MS Office, podporu v první linii (L1) a datové analýzy. Je absolventem Unicorn College v oboru ekonomie a management. Jan studuje obor Podnikové informační systémy na Fakultě informatiky Vysoké školy ekonomické v Praze.

jana-lazarova_xxx

Jana Lazarová

Jana vystudovala jednooborovou psychologii na FF UK Praha, kde také získala doktorát. Absolvovala řadu tréninků v oblasti práce s lidmi, týmů, včetně mezinárodně akreditovaných programů zaměřených na koučink. Má více než 25 let praxe v oblasti human resources. Její praxe zahrnuje výběr a rozvoj zaměstnanců formou Assessment či Development Center. Dále má zkušenosti z manažerských auditů, nastavování interních systémů, vedení týmů zabývajících se výběrem či rozvojem zaměstnanců, koučinku, mentoringu, poradenství a lektorování. Má zkušenosti s prostředí firem od bankovního sektoru, přes prodejní, stavební, energetické firmy až po výrobní podniky. Přednášela v rámci kombinovaného tříletého bakalářského studia při Pedagogické fakultě UK (Centrum školského managementu). Je spoluautorkou publikace Konkurzní řízení ve školství (2006). V současné době pracuje jako konzultantka a externí dodavatel HR služeb.

jiri-bohacek-xxx

Jiří Boháček

Vysokoškolský pedagog je absolventem katedry sociologie FF UK Praha, zaměření na strategický marketing, marketingový výzkum a sociologii. Jiří je autorem několika odborných publikací v domácích i zahraničních časopisech s dlouholetou praxí ve vedení marketingu automobilky Škoda Auto a vedením zahraničních kursů marketingu a MBA kurzů. Dvanáct let působil na pozici brand managera a ředitele marketingového výzkumu s odpovědností za celosvětový vývoj strategie značky Škoda v rámci koncernu Volkswagen.

ladislav-kozeny3xxx_cr

Ladislav Kožený

Ladislav je součástí gastronomického světa už od svých 15 let a má za sebou více než 25 let v této oblasti. Je znalým moderních trendů ve světě barmanství, psychologie klientských a obchodních technik včetně vedení obchodních jednání a absolventem barista akademie Františka Roháčka. Má zkušenosti ze všech gastronomických pozic: začínal jako číšník až se vypracoval na majitele několika úspěšných projektů v gastronomii. V minulosti pracoval jak v České republice, tak i v zahraničí v několika restauracích a hotelech v SRN, Rakousku a Irsku. Ladislav byl také vedoucím organizátorem mnoha velkých cateringových akcí pro úřad prezidenta Václava Havla a také Václava Klause. V současné době pracuje jako konzultant v gastronomii a pohostinství.

Napište si nezávazně o více informací

Rádi se Vám ozveme telefonicky (pak prosím uveďte své číslo s časy vhodnými pro rozhovor) nebo emailem do 24 hodin.

Váš email (vyžadován) - Your Email (required)

Vaše zpráva - Your Message

ghost_person_xxx-160x160

Jiří Kohout

Jiří vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze v roce 1973 a tam také později přednášel matematiku a statistiku. Později pracoval jako redaktor a konzultant implementace počítačů ve státním a také v soukromém sektoru. Od roku 1993 je členem Komory daňových poradců v České republice a specializuje se na horizontální sledování daňové správy a daňových pobídek v oblasti výzkumu a vývoje (R&D). Více než deset let působil jako externí lektor v Českém Management Institututu E.S.M.A. V současné době působí jako člen dozorčích rad v několika společnostech a také jako konzultant pro Elektrotechnickou asociaci České republiky.

stratil 160

Ladislav Stratil

Ladislav měl během své kariéry možnost získat zkušenosti z práce v kanceláři i mimo ní, hlavně v operativním a strategickém řížení evropských destinací, kde působil od roku 2008. Ladislav se také účastnil mezinárodních projektů v interkulturním managementu a marketingových kampaní. V současné době pracuje jako jediný čech na pozici Incoming Services Providera a zároveň Senior destination managers (T-A, T-O) ve středně velké české CK. Jeho znalosti a zkušenosti z cestovní kanceláře jsou tedy velmi komplexní. Ladislav také založil několik úspěšných projektů (např. youngtours, idelegat, adck, idck, wimguide) a do budoucna plánuje další.

michaela-duchkova

Michaela Duchková

Absolvovala VŠEM v Praze, fakultu Podnikové ekonomiky, Management lidských zdrojů. Svou aktivní profesionální praxi zahájila v České spořitelně, kde její hlavní aktivitou bylo pracovat na zavádění prvního bankovního informačního systému v Liberecké pobočce. Práci projektového manažera zahájila již v roce 2004 pro Magistrát města Liberec. Projekty, které měla v roli projektového manažera na starosti byly např. zavedení Spisové služby, propojení SAPu se správními agendami, zavádění Czechpointu a Datových schránek jako členka řídícího projektového týmu Ministerstva vnitra a v roli projektového manažera jejich implementaci do prostředí Statutárního města Liberec. Tedy vedla projekty ze trany státu směrem k soukromým subjektům. Kromě profese projektového manažera bylo její další náplní školení zavedeného informačního systému a souvisejících aplikací tak, aby byla implementace co nejefektivnější. Získané zkušenosti Michaela využila v další profesní praxi na pozici projektového manažera pro Státní ústav pro kontrolu léčiv. Projekty v její kompetenci byly např. digitalizace dat, archivace dat, databáze léčivých prostředků, správní systém pro vedení registrace léčiv, E – prescripce, spolupráce na projektu Datové uložiště, zavedení personálního informačního systému. Pro komerční subjekty pracovala jako projektová manažerka, kdy naopak vedla projekty pro navázání komunikace společností směrem ke státní správě, a také pracovala jako analytička. Dosaženou mnohaletou dosavadní praxi aktivně využívá ve své pedagogické činnosti zaměřené především na výuku projektového managementu v praxi. Jejím osobním koníčkem je reklama, marketing a PR.

michal-jun_xxx

Michal Jun

Michal aktuálně pracuje jako Senior Property manager české pobočky Immofinanz Group a pohybuje se v oblasti obchodu s nemovitostmi více než 10 let. Věnoval se oblasti správy majetku a rozvoje nákupních center od konce svých studií. Michal začal svou kariéru u developera nákupního centra Palladium v Praze, které patří mezi nejvýznamnější realitní projekty tohoto typu v ČR. Poté pokračoval v oblasti správy majetku ve firmách, jako je King Sturge, IMV Praze a Rustler Property Services, kde poskytoval služby spojené s nemovitostmi pro klienty jako IMMOEAST, CA Immo nebo fondy REICO. V roce 2012 nastoupil do Immofinanz Group, kde se podílel na integraci správ budov a majetku. Michal je v současné době zodpovědný za 10 nákupních center pod firemní značkou STOP.SHOP. s více než 60.000 metry čtverečných pronajímatelné plochy. Michal je absolventem České zemědělské univerzity v Praze.

olga-humlova_xxx

Olga Humlová

Olga je realitní odbornicí s více než 20 letou praxí. Vystudovala právnickou fakultu UK v Praze a dále studovala na Ruprecht-Karls-Universität v Heidelbergu v Německu. Svoji kariéru začala v bankovnictví se zaměřením na financování nemovitostí. V období 1994 až 2013 se ve své právní praxi věnovala nemovitostem, bankovnictví, soudním sporům a arbitráži. Od r. 2013 do 2015 byla generální ředitelkou pro Českou republiku developerské společnosti HB Reavis. Olga je nemovitostní specialistkou s vynikajícími vyjednávacími schopnostmi, kombinuje své znalosti práva s praktickými zkušenosti z obchodů s nemovitostmi.

Central Bohemia University

Petr Hájek

Petr vystudoval Vysokou školu ekonomickou, kde se věnoval především měnové politice, mezinárodním financím a hospodářské politice, cykličnosti ekonomiky a finančním krizím. Těmito tématy se zabývá i nadále v rámci své vědecké kariéry. Před dokončením doktorského studia na VŠE pracoval na Ministerstvu financí jako analytik odpovědný za pohled MF na finanční stabilitu a související regulace navrhované Evropskou radou. Poté se pět let věnoval aktivnímu obchodování na finančních trzích (akcie, futures), pracoval jako konzultant pro jednoho z forexových brokerů a psal pravidelně investičně-analytické články do časopisu Make Money. Od roku 2002 vyučoval vybrané ekonomické předměty na České zemědělské univerzitě, Karlově Univerzitě (výuka studentů z USA v programu ECES), VŠE a Unicorn College, kde stále vyučuje. Aktivně působí jak na akademické půdě, tak v soukromém sektoru.

tatana-cabelova_xxx

Taťjana Čábelová

Taťána absolvovala VŠE v Praze, fakultu výrobně ekonomickou. Svou aktivní profesionální praxi zahájila v roce 1986 na pozici auditu a monitoringu ve Státní bance Československé v Praze. Prováděla náročnou kontrolně analytickou činnost zaměřenou na monitoring úvěrovaných firem. Získané zkušenosti využila v další profesní praxi u řady komerčních subjektů. Zároveň se dále vzdělávala na Technické univerzitě v Liberci (2001) a na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci (2012). Dosažené vzdělání a mnohaletou dosavadní praxi aktivně využívá ve své rozsáhlé pedagogické činnosti zaměřené především na výuku několika ekonomických předmětů na různých stupních školství. Její kmenovou specializací a zároveň osobním koníčkem je Finanční analýza.

tomas-havran-xxxr_cr

Tomáš Havran

Tomáš je mladý podnikatel a účastník několika strat-up akcelerátorů v ČR. Pracoval pro Bloomberg institute v Praze, založil vzdělávací agenturu a déle se věnoval propagaci tištěných médií na středních školách. Vytvářel business strategie a pro několik start-upů skrz program Svou Cestou od AMSP. Nyní je mentorem a členem rady Junior Achievement Alumni a také majitelem společnosti zabývající se detekcí a následným vyšetřováním datových úniků pro tuzemské i zahraniční společnosti.

tomas-ctibor-xxx

Tomáš Ctibor

Tomáš je absolventem ČVUT oboru architektura a také studoval na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze. Po krátkém politickém angažmá (po sametové revoluci byl poslancem Federálního shromáždění a také pracoval jako poradce místopředsedy vlády ČSFR), se Tomáš od počátku 90. let věnuje poradenství a developmentu na trhu s nemovitostmi. V rámci dosavadní praxe působil jako partner nebo na řídících postech ve společnostech MEI, Sen Development, Donaldsons a B.I.R.T. Tomáš byl členem řídícího výboru agentury CzechInvest a předsedou Sdružení pro zahraniční investice (AFI). Od února 2013 byl vedoucím Odboru strategické koncepce a od května 2013 1. zástupcem ředitele Útvaru rozvoje hl. m. Prahy, s pověřením k jeho transformaci na Institut plánování a rozvoje. Od podzimu 2013 do konce roku 2014 byl pověřen jeho řízením.

Tomáš byl členem odborného poradního orgánu Magistrátu hlavního města Prahy – Metropolitan Sounding Board, a nezávislých mezinárodních institucí CRE (poradci Real Estate), RICS (Royal Institution of Chartered Surveyors) a ULI (Urban Land Institute). Působí také jako externí pedagog na fakultě architektury ČVUT. Je zakladatelem a výkonným ředitelem 4ct, s.r.o., která je organizátorem nově se tvořící platformy pro poskytování inovativních a špičkových služeb v oblasti rozvoje měst, jak pro veřejný, tak soukromý sektor. V současnosti pracuje na několika projektech např. Dubeč, Nová kolonáda v Mariánských lázních, Vojtěšská Huť a dalších.

jan-stilec_cr

Jan Štilec

Jan absolvoval PedF UK, přičemž od roku 1993 působí v cestovním ruchu a je majitelem renomované cestovní kanceláře FLY UNITED. Pod jeho vedením získala jeho cestovní kancelář certifikáty IATA a ISO a stala jednou z největších prodejců letenek v ČR. Jan dlouhodobě působí jako externí pedagog na různých vysokých školách (VŠH, UTB ve Zlíně, UP). Stál u zrodu společnosti Travel Management Consulting. Ta se zaměřuje na sledování technologických novinek v cestovním ruchu a organizuje odborné semináře.

Hlavní oblastí jeho přednáškové činnosti jsou rezervační systémy a globální distribuční systémy v letecké dopravě. Díky aktivnímu působení ve funkci ředitele CK může využívat synergie znalostí a zkušeností v oblasti rezervačních systémů a může je představovat z hlediska jejich využití v běžné praxi ve vztahu k různým technologickým novinkám. Je absolventem mezinárodního kursu IATA a publikuje v odborných časopisech se zaměřením na cestovní ruch.

Exif_JPEG_420

Petr Hofman

Petr má mnoho zkušeností z oboru pohostinství, aby jimi mohl obohatit druhé nebo o těchto znalostech a zkušenostech s nimi diskutoval. Vždy bude respektovat názor a vize druhých s pozitivním přístupem. Petr studoval management v pohostinství, cestovní ruch, lidské zdroje, marketing a prodej v České republice, USA, Anglii a Severním Irsku. Za svou kariéru se účastnil mnoha různých kurzů a navštívil více než 40 zemí světa. Své značné zkušenosti čerpá z manažerské práce pro 4*-5* hotely, Michelinskou restauraci, vedení týmů v úspěšných provozech různého typu a dalších aktivit v cestovním ruchu (např. i v oblasti rezervačních systémů). To vše na vysoké úrovni, dávající mu široký rozhled v souvislostech na skutečně mezinárodní úrovni. Petr ve své kariéře zodpovídal za spokojenost kromě různých prezidentů a významných osobností i prince Charlese, Franka Lamparda, Lorda Attenborougha, Roberta Planta z Led Zeppelin, bratry Gallagherovi z Oasis a mnoho dalších osobností. Kromě zkušeností z managementu slavného Merchant hotelu v Belfastu se zapsal do historie, když dokázal prodat nejdražší koktejl na světě (zapsáno v Guinnessově knize rekordů). Podle Petra je nejdůležitější pozitivní přístup, úsměv a sebedůvěra. Rád se se studenty podělí o své zkušenosti.

milos-pop

Miloš Pop

Miloš začínal svoji kariéru ve výrobních závodech jako vedoucí výroby, dále získával zkušenosti jako programátor, IT konzultant či projekt manažer (ERVIS CZ). Od roku 2007 pracuje ve společnosti MagicWare, především jako IT konzultant, Account Manager, Team Leader a další. Více než 10 let se zabývá implementací vhodných obchodních modelů ve firmách. Během praxe se Miloš aktivně vzdělává v oblastech řízení a public relations (Management a PR). Jelikož se vyzná také ve finančních, materiálových a časových tocích a umí dobře komunikovat, dokáže úspěšně řídit velké projekty. Společnost MagicWare poskytuje komplexní informační systém pro cestovní kanceláře, a Miloš o něm ví všechno od A do Z, je tím pravým odborníkem na požadavky různých společností v cestovním ruchu. Jako Freelancer poskytuje podnikové poradenství a rád se angažuje v oblasti vzdělávání.

Napište si nezávazně o více informací

Rádi se Vám ozveme telefonicky (pak prosím uveďte své číslo s časy vhodnými pro rozhovor) nebo emailem do 24 hodin.

Váš email (vyžadován) - Your Email (required)

Vaše zpráva - Your Message

Central Bohemia University

Petr Merežko

Petr obtained his master degrees at University of Economics in Prague and his doctorate at Czech Technical University in Prague. His work experience includes managerial positions in a banking sector with specialties in financing (incl. project finance, real estate, PPP, credit risk, negotiation), process and project organization, human capital management and development. For more than decade he has been external lecturer in the Czech Technical University and the Central Bohemia University. In addition to his tutorial activity he has been active as a financial director of an Asset Management company and as an arbitrator of the Arbitration Court attached to the Economic Chamber of the Czech Republic and Agricultural Chamber of the Czech Republic.

bohdan-blaha_xxx

Bohdan Blaha

Bohdan is a manager with many years of experience from startups through small companies to big companies. He graduated from department of Economy and management at The Private University College of Economic Studies, focusing on strategic management and from department of Czech management institute (ESMA), focusing on management and marketing. Working as Chief Innovation officer at Exiteria a.s. with responsibility for development in EU. Focused on new markets and local specifics, successfully launched innovative projects in markets such as Mexico, South Africa, Russia, China.

iveta-kutmanova-xxx

Iveta Kutmanová

Iveta has a long term experience in international trade – deep expertise in structuring export and import transactions for leading companies in the Czech republic by using a whole range of trade and export finance products like Documentary Letter of Credit, Guarantee, Documentary Collection, Buyers Credit, Pre-export Credit, Syndicated or Club financing etc. She used to hold managing positions in several multinational banks (ABN AMRO Bank, HSBC Bank, Unicredit Bank), leading and coaching sales teams, she was in charge of planing sales activities, budgeting, product management (including finacial products development, their marketing and market launch). She also deals with risk management of export and import transactions and working capital management (such as balance sheet optimisation through financing products) and provides advisory on delivery and payment conditions in and international business. Moreover she works as a Corporate and Individual Trainer, to help clients to obtain their goals and maintain their motivation. She has been co-operated with clients from corporate business but also with individuals and prepared training courses as per their requirements, as to be able to tailor-made the solution for them.

jan-slouf-xxx

Jan Šlouf

Jan currently works as an IT consultant in Project management for the company Skoda ICT. He is well experienced in business sector – designing of data flow between information systems, directing and realization of IT needs of users in project planning and as Project manager as well. Besides that that he realize technical stuff, for example PL/SQL development, VBA programming (macros in Excel), BI reports in T-SQL for Reporting Services MSSQL and administration of various Java utilities. He has been lecturing of MS Office, L1 support and a Data Analysis. He graduated Economy and Management at Unicorn College. He is studying Business Informatics at Faculty of Information Technologies at University of Economics in Prague.

jana-lazarova_xxx

Jana Lazarová

Jana studied psychology at Charles University in Prague and graduated PhD there. She participated in many trainings, including internationally accredited programs for coaching. She has more than 25 years of experience in Human Resources. Her practice involves the selection and development of employees through the Assessment Center or Development Center, management audits, setting up internal systems, management teams, coaching, mentoring, consulting and lecturing. She has experience with various types of companies – from the banking sector, through sales, construction, energy companies to manufacturing industry. She lectured in a combined three-year bachelor’s degree at the Faculty of Education of Charles University (Center for School Management). She has co-authored publication Bankruptcy proceedings in Education (2006). She currently works as a consultant and external supplier of HR services.

jiri-bohacek-xxx

Jiří Boháček

Jiri is a graduate of Department of Sociology at Charles University in Prague, focusing on strategic marketing, marketing research and sociology currently working as university teacher. Author of scientific publications in domestic and foreign journals with long experience in the management of marketing carmaker Skoda Auto and the management of foreign courses in marketing and MBA courses. He worked twelve years as a brand manager and marketing research director with responsibility for the worldwide development strategy of the Skoda brand within the Volkswagen Group.

Request study plan and more details using this form

Váš email (vyžadován) - Your Email (required)

Vaše zpráva - Your Message

ghost_person_xxx-160x160

Jiří Kohout

Jiri graduated from University of Economics in Prague in 1973. He has lectured mathematics and statistics there. Later worked as editor and consultant of implementation of computers in state planned and in private enterprises too. Since 1993 Jiri is member of Chamber of Tax Advisors in the Czech Republic. Specialized in horizontal monitoring in tax administration and tax incentives for R&D. For more than decade he has been external lecturer in the Czech Management Institute E.S.M.A. Currently he serves as a member of supervisory boards in companies and is active as a consultant for Electrotechnical Association of Czech Republic.

ladislav-kozeny3xxx_cr

Ladislav Kožený

Ladislav knows the world of gastronomy since he was 15 years old giving him more than 25 years of experiences in this area. He is trained in New trends of the mixology world and bar culture, customer psychology, business techniques, leading business negotiations and conversations and graduate at The Barista academy of František Roháček. He has worked at every position gastronomy offers: started as a waiter and step by step eventually became an owner of two successful business projects in gastronomy. He used to work in hotels and restaurants in the Czech republic, Germany, Austria and Ireland. Besides that, Ladislav had organized many important catering events for the office of the president Václav Havel and also for president Václav Klaus. Currently he works as a consultant in gastronomy and hospitality.

stratil 160

Ladislav Stratil

Ladislav is well experienced in front and back office of a travel company with main expertise in strategic management of European destinations with experience since 2008. Ladislav was part of international projects in cross and cultural management and marketing campaigns. Now he works as the only Czech person as Incoming Services Provider and Senior destination manager (T-A, T-O) in a medium size Czech travel company. He has established several successful projects and start-ups in Czech tourism (e.g. youngtours, idelegat, adck, idck, wimguide).

michaela-duchkova

Michaela Duchková

Michaela graduated from University of Economics and Management in Prague (VSEM), Faculty of Business Economics, Human Resource Management. Her active professional practice started in the Ceska sporitelna bank, where her main activity was to assist in the implementation of the first banking software in Liberec branch. Michaela has started to work as a project manager in 2004 for the City Hall of Liberec. Projects that she led were for example the implementation of the Filing service or connecting SAP with administrative agendas and other. As a member of managing team at Ministry of Interior Affairs she was part of CzechPoint and Data Boxes implementation for Czech Republic and as a project manager she implemented that for the City of Liberec. In other words she led public service projects aiming at increasing efficiency of private sector. In addition to the project management she provided trainings of using new information systems and applications so that implementation was as effective as possible. Michaela gained experience also as a project manager for the State Institute for Drug Control. Projects within her competence were e.g. Data Capture, Data Archiving, SW Database Drugs, administrative system for the maintenance of drug registration, E – prescription, cooperation on the project data repository or introduction of HR software. For commercial entities she helped to build projects aiming at good communication with public sector. She worked as an analyst on many projects. Michaela is actively using her thorough professional experience in project management in her educational activities. Her personal hobby is advertising, marketing and PR.

michal-jun_xxx

Michal Jun

Michal works as a Senior Property manager in the Czech branch of Immofinanz Group and enjoys more than 10 years in the area of real estate business. He has been working in the area of property management and development of shopping centers since his studies. Michal started his proffessional career in letting team of a developer of one of the most significant Czech real estate projects: the Palladium shopping center in Prague. After that Michal has driven his career into the area of property management in companies such as King Sturge, IMV Prague and Rustler Property Services where he provided property services for clients such as ImmoEast, CA Immo or REICO funds. In 2012 Michal joined the Immofinanz Group where he participated on integration of property and facility management. He is currently responsible for 10 shopping centers under the corporate brand STOP.SHOP. with more than 60.000 square meters of lettable area. Michal graduated from Czech University of Life Sciences.

olga-humlova_xxx

Olga Humlová

Real estate specialist with more than 20 years experience. Olga graduated Faculty of Law at Charles University in Prague and Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg (Germany). Olga started her career in banking sector focusing on real estate financing. Practiced law between 1994 and 2013 with focus on real estate, banking, litigation and arbitration. From 2013 to 2015 she has been the CEO Czech republic for a real estate developer HB Reavis. Olga is a transaction specialist with excellent negotiation skills. She combines her legal knowledge with practical business experience.

Central Bohemia University

Petr Hájek

Petr graduated from University of Economics in Prague, where he studied monetary policy and international finance focusing in economic policy, business cycles and financial crises which always were at the center of his academic research. Before finishing his PhD degree he worked several years as analyst providing suggestions on financial stability and related regulatory framework being discussed at European Council. Later he traded actively stocks and futures (discretionally and also using own automated trading system) for several years, regularly wrote analytical articles to Make Money investment journal and worked as a consultant to a forex broker. Since his graduation he held lectures at University of Life Sciences, University of Economics in Prague, Charles University (ECES programme for US students) and Unicorn College where he works to present. He is always active partly in the academics and partly in the private sector.

tatana-cabelova_xxx

Taťjana Čábelová

Tatyana graduated from the University of Economics in Prague at the Faculty of Production Economics. She started her active professional practice in 1986 as an auditor at the Czechoslovak State Bank in Prague where her responsibilities required demanding analytical inspection focused on monitoring of credit-financed companies. She used her acquired experience in her following professional work for a number of commercial entities. At the same time, she continued her education at the Technical University in Liberec (2001) and the Faculty of Arts at the Palacky University in Olomouc (2012). Her qualification and multiyear age-long practice are actively used in her current extensive educational activities focused mainly on teaching several economic courses at various levels of education system. Her main specialization and hobby in the same time is financial analysis.

tomas-havran-xxxr_cr

Tomáš Havran

Tomas is young businessman and participant in several strat-up accelerators in the Czech republic. He worked for Bloomberg institute in Prague and he founded an educational agency and he devoted himself to promoting print media in secondary schools. Tomas was creating business strategies and several start-ups through a program „Own way by AMSP“. Currently he is the mentor and board member of Junior Achievement Alumni and owner of the company engaged in detection and subsequent investigations of data breaches for domestic and foreign companies.

tomas-ctibor-xxx

Tomáš Ctibor

In the 1980s, Tomas studied architecture at Czech Technical University (ČVUT) and later also at the Academy of Applied Art, in Prague (VŠUP). Since the beginning of the 1990s, he started to work on the real estate market. He was also briefly engaged in politics – after the Velvet Revolution he was a member of the Federal Assembly and he also worked as an advisor to the Deputy Prime Minister of the Czech and Slovak Federative Republic. Within his previous practice Tomas served as a partner or at managerial positions in companies MEI, Sen Development, Donaldsons and B.I.R.T. During his career hitherto, he has also worked as a member of the steering committee at CzechInvest and as chairman of the Association for Foreign Investment (AFI). In February 2013, he became head of the Department of Strategic Conception at the City Development Authority Prague (CDA), and in May 2013 became this institution’s first deputy director. He prepared and led CDA’s transformation into the Prague Institute of Planning and Development, which took place in November 2013.

He was responsible for work on the Update of the Strategic Plan of the City of Prague. Tomas was a member of an expert advisory body to Prague City Hall – the Metropolitan Sounding Board – and of the independent international institutions CRE (The Counselors of Real Estate), RICS (Royal Institution of Chartered Surveyors), and ULI (Urban Land Institute). He also works as an external pedagogue at Czech Technical University’s Faculty of Architecture. He is founder and executive director of 4CT, s.r.o. which is the organizer of the newly formed platform for delivering innovative and top quality services in the field of urban development, for both the public and private sectors. Nowadays, Tomas is working on several projects as Dubec, New Colonnade in Marianske Lazne (Marienbad), Vojtěšská Huť and other.

jan-stilec_cr

Jan Štilec

Jan graduated from pedagogical faculty of Charles University. Since 1993 he works in the tourism sector and owns FLY UNITED travel company. Under his leadership it received IATA and ISO certificates and became one of the largest flight ticket sellers in the Czech Republic. Jan has long term experience in lecturing at various universities around the Czech Republic. He formed a Travel Management Consulting company focusing on monitoring technological innovations in tourism sector and organizing various seminars.

Main area of his expertise are reservation systems and global distribution channels in air transport. Through being a travel company CEO and expert in reservation systems he can provide students with reservation systems related practical experience in the context of new technological innovations. Jan graduated international IATA course and publishes in renowned tourism related journals.

Exif_JPEG_420

Petr Hofman

Petr has been in the hospitality and travel business long enough to have the confidence to teach others. He will always appreciate your input and visions with a great attitude. Petr studied hotel management, travel industry, human resources, marketing and sales in the Czech Republic, United States, England and Northern Ireland, participated in various courses around the globe and visited more than 40 countries. His work experience includes the highest level of service and product in the 4 and 5* environment, Michelin star restaurant, passion for the detail, management of successful venues, leadership of determined teams. Petr’s portfolio includes Charles, The Prince of Wales, Frank Lampard, the Chelsea player and ex-captain of the English football team. Lord Attenborough, Led Zeppelin’s Robert Plant , the Gallagher brothers from Oasis and many more celebrities. While involved in the management of the famous Merchant Hotel in Belfast, he made a history when being able to sell the world’s most expensive cocktail – noted in the Guinness book of world records. According to Petr, real smile, confidence and positive attitude is what matters THE MOST… And now he’s really looking forward to meet you all and share his knowledge and experience.

milos-pop

Miloš Pop

Milos started his career in manufacturing plants as a head of production, later he started as a programmer and became an IT consultant and project manager (ERVIS CZ). Since 2007 he has been working in MagicWare, primarily as an IT consultant, but also as Account Manager, Team Leader, and other. He deals with the implementation of appropriate business models in companies even longer time than he works in MagicWare. During practice Milos studies Management and Public Relations and learned well about financial, material and time flows, acquired good communication skills which enabled him to be a good team project leader who can successfully implement various projects. Because MagicWare offers complex information system for travel agencies, and Milos knows about that IS all from A to Z, he is a true expert on needs of travel companies of all types. As a Freelancer he provides corporate advisory and enjoys passing on the experience further during as a lecturer.

Request study plan and more details using this form

Váš email (vyžadován) - Your Email (required)

Vaše zpráva - Your Message