Akreditace ASIC

CBU získala tento měsíc prestižní univerzitní akreditaci od společnosti Accreditation Service for International Schools, Colleges and Universities (ASIC)

Získaná akreditace je platná do července 2020.

Český překlad oficiálního popisu akreditace:

“Akreditace ASIC pomáhá studentům a rodičům činit informovanější volbu a také pomůže škole, vysoké škole, univerzitě, poskytovateli školení nebo poskytovateli distančního vzdělávání. Prokázat mezinárodnímu studentskému orgánu, že jsou vysoce kvalitní institucí.
ASIC je uznáván společností UKVI ve Velké Británii a je členem Mezinárodní skupiny pro kvalitu společnosti CHEA (CIQG) v USA a je uvedena v mezinárodním katalogu, je členem BQF (British Quality Foundation), přidružené společnosti ENQA Quality Assurance) a je institucionálním členem EDEN (evropská síť pro dálkovou a e-learningovou síť).

Popis akreditace ASIC v anglickém jazyce:

‌”Central Bohemia University is accredited by Accreditation Service for International Schools, Colleges and Universities (ASIC). ASIC accreditation helps students and parents make a more informed choice and will also help a school, college, university, training provider or distance education provider, demonstrate to the international student body that they are a high quality institution.

ASIC is recognised by UKVI in UK, is a member of the CHEA International Quality Group (CIQG) in USA and is listed in their International Directory, is a member of the BQF (British Quality Foundation), are affiliates of ENQA (European Network for Quality Assurance) and are institutional members of EDEN (European Distance and E-Learning Network).”

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt
Central Bohemia University