CBU International Conference

CBU pořádá od roku 2013 na jaře velkou mezinárodní konferenci. Začínali jsme v prním roce 2013 s 60 účastníky z 10 zemí. Naštěstí s kvalitou roste i jejich počet a v roce 2016 již byli účastníci z 29 zemí a publikovali jsme 158 příspěvků včetně abstraktů (článků bylo 138).

Web of Science

V únoru 2017 celou konferenci začala indexovat prestižní společnost Thomson Reuters v databázi Web of Science (WoS). To je známka nejvyšší kvality pro celý tým editorů, recenzentů a korektorů jazyka anglického.

Ač ediční práce na ročníku 2017 stále ještě probíhají, očekáváme, že bude publikováno více než 200 vědeckých článků.

Více informací se o aktuálním, případně příštím ročníku dozvíte na webu konference www.cbuic.cz.

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt