CBU International Conference

CBU pořádá od roku 2013 na jaře velkou mezinárodní konferenci. Začínali jsme v prním roce 2013 s 60 účastníky z 10 zemí. Naštěstí s kvalitou roste i jejich počet a v roce 2016 již byli účastníci z 29 zemí a publikovali jsme 158 příspěvků včetně abstraktů (článků bylo 138).

Web of Science

V únoru 2017 celou konferenci začala indexovat prestižní společnost Thomson Reuters v databázi Web of Science (WoS). To je známka nejvyšší kvality pro celý tým editorů, recenzentů a korektorů jazyka anglického.

Ač ediční práce na ročníku 2017 stále ještě probíhají, očekáváme, že bude publikováno více než 200 vědeckých článků.

Více informací se o aktuálním, případně příštím ročníku dozvíte na webu konference www.cbuic.cz.

Recent Posts