Prague-Czech-Republic3

Contact study department

mba@eiasm.cz

Summary

One Year MBA Degree

Tuition 4900 EUR

Cena Kč 130900

Study online, start anytime!

We require: Secondary school & 3 years of practice or BSc. degree equivalent

Executive MBA

Online MBA is studied using our e-learning platform, passing individual courses, writing a thesis and its defence. Average study takes one year. Can be studied faster or extended at no extra cost. Our lecturers are available for consultations.

Study in Czech or English.

Executive MBA is a top level MBA degree for middle to top managers. Our lecturers are experienced professionals who can teach you all the specifics. If you intend to work or actually work in a managerial position in a business company this program will bring you advanced knowledge and skills to succeed in it.

Lectures

You will need to complete the following lectures spread out during the course of your study:

 • Research Methodology
 • Management
 • Accounting
 • Marketing
 • Quantitative Analysis
 • Human Resources Management
 • Retail Banking
 • Fintech
 • Financial Markets and Crises
 • Financial Analysis
 • Project Management

Why MBA at EIASM?

Online courses anytime anywhere

We are sure that managers are very busy persons and so we offer interactive MBA study where a student is in contact with the lecturer for consultations if required and at the same time can progress individually anytime using our online study materials.

Quality assurance:

 • Each specialization courses are taught by lecturers with experience in given sector. We chose the right lecturers for each specialization even in core subjects to give the students best education service possible.
 • To each MBA course we offer in specific circumstances extra classes you may go through at no additional cost. Satisfied and happy students are key to success of all of us!
 • Our MBA programs are all accredited.

Request study plan and more details

  Váš email (vyžadován) - Your Email (required)

  Vaše zpráva - Your Message

  The Final thesis (diploma thesis)

  Candidates are required to submit a diploma thesis on an approved topic long about 50 pages. The thesis should offer an original application of knowledge in the area of management and should demonstrate the candidate’s ability to integrate rigorous academic analysis with practical real-world relevance and application within topics covered by this course.

  Possible forms

  The chosen subject should be viewed in light of future career plans. Students have been offered positions as a direct result of their MBA Capstone project. The Capstone project can take many forms:

  • a research based thesis (a dissertation with 20,000 words following our diploma thesis template),
  • business plan,
  • case study or
  • report or
  • indeed a combination of elements of these.

  A tip for you

  A very popular option amongst students is to work with an organisation on a project that will add value to its business. The output is a substantial report combining the student’s experience and MBA knowledge to provide research, analysis and recommendations. The supervisor works with students to facilitate engagement.

  Email us to mba@eiasm.cz and ask for brochure!

  Executive MBA

  Executive MBA je studijní program vytvořen pro uchazeče, kteří řídící funkce již vykonávají nebo vykonávat chtějí v pozicích středního až vrcholového managementu v soukromém i státním sektoru. Napište nám nebo si s námi sjednejte schůzku a dozvíte se mnohem víc!

  Výhody studia MBA na EIASM

  Výuka MBA programů je postavená tak, aby studentům skutečně pomohla v odborném kariérním rozvoji. Naši studenti se každý seminář aktivně zapojují do diskusí o případových studiích a spolupracují při řešení úkolů zadaných lektorem po stručném přednesení teorie, přičemž udrží pozornost od rána do pozdního odpoledne. Obsahem konkurujeme násobně dražším MBA.

  Níže naleznete kurzy pro parttime studium, které je plánováno pouze pro české studenty na víkendy o 1-2 dnech výuky. Je to jediný kurz, který nyní nabízíme v ČJ v parttime podobě pro české studenty se zaměřením na business v ČR.

  Semináře

  1. Účetnictví a daně
  2. Marketing
  3. Řízení lidských zdrojů
  4. Management
  5. Metodologie výzkumu (jak psát závěrečnou práci, Word a Excel)
  6. Právo
  7. Bankovnictví
  8. Firemní a projektové financování
  9. Finanční trhy a krize
  10. Finanční analýza
  11. Projektový management

  OLYMPUS DIGITAL CAMERA

  Napište si nezávazně o více informací

  Rádi se Vám ozveme telefonicky (pak prosím uveďte své číslo) nebo emailem do 24 hodin.

   Váš email (vyžadován) - Your Email (required)

   Vaše zpráva - Your Message

   Obsah jednotlivých kurzů programu Executive MBA

   Účetnictví a daně (od daňového poradce)

   Tento kurz je úvodem do základních konceptů a norem základních finančních účetních systémů. Několik důležitých konceptů bude studováno do detailu, včetně: účtování výnosů, zásob, dlouhodobých aktiv, současné hodnoty a dlouhodobých závazků. Kurz klade důraz na tvorbu základních finančních účetních výkazů – výkaz zisku a ztráty, účetní rozvahu a výkaz cash flow – stejně jako na jejich interpretaci, kterou by každý manažer měl umět zvládnout bez problémů. Nebojte se, malovat „téčka“ nebudete. Seminář je veden zkušeným daňovým poradcem.

   Marketing

   Lektor během kurzu přezkoumá a posoudí současné marketingové strategie, literaturu a praxi, aby vám poskytl komplexní pochopení marketingu a obchodní strategie. Budete učeni přemýšlet přístupem profesionálního pracovníka marketingu, číst a vyhodnocovat specializovanou marketingovou literaturu a aplikovat strategické marketingové koncepty do globální digitální ekonomiky.

   Dozvíte se, jak přetvořit stálý proud potenciálních zákazníků v aktuální zákazníky, jak nalézt perspektivu pro vaše služby a přesvědčit je, že vaše společnost je tou, kterou z nějakého důvodu potřebují. Dozvíte se, jak se vám náklady na vaší reklamu můžou splatit pomocí nových tržeb a nárůstem obchodu, a jak dosáhnout jejich maximální návratnosti; dále jak ke svému prospěchu používat čtyři P marketingu. Jako pracovník v marketingu se také dozvíte, jak produkt (Product), cena (Price), místo (Place) a propagace (Promotion), definují vaší marketingovou strategii a nasměrují vás směrem k produktivní kampani.

   Lidské zdroje

   V tomto kurzu se zaměříme především na to, jak rozpoznat koho potřebujete a jak takové zaměstnance najít.

   Management lidských zdrojů (Human Resources – HR) je oblast procesů v organizaci, která se zabývá řízením a vývojem lidských zdrojů. To tedy zahrnuje všechny způsoby řízení a analytické techniky používané v oblasti řízení lidských zdrojů a práci s lidmi v organizaci. Cílem tohoto kurzu je rozvíjet porozumění základních vlastností HR v každé organizaci a hlavních funkcí HR. Studie témat příkladů organizačního chování zahrnuje osobnost/dispozici, emoce a ovlivnění, motivaci, sociální koncepci a identitu, rozhodování a poznání, spravedlnost a důvěru, organizaci a náklonnost k práci, vůdcovství, skupiny a týmy, a organizační kulturu a klima. Témata příkladů v oblasti lidských zdrojů zahrnují tvorbu pracovních analýz, nábor, výběr, výcvik a vývoj, hodnocení výkonu, odměňování, kvalitu pracovního života, různorodost pracovních sil a strategické řízení lidských zdrojů. Kromě toho odborníci z lidských zdrojů působí také jako partneři dalších týmů kolegů, poslové strategie HR a prodejci služeb a produktů HR. Zabývají se angažováním pracovní síly s cílem zlepšit firemní hospodářské výsledky. Kurz je doslova prošpikován různými úkoly a případovými studiemi.

   Management

   Tento kurz objasní důležité manažerské dovednosti zapojené do řídících funkcí. Ukáže na konkrétní příklady toho, co se stane, pokud jsou klíčové principy řízení porušeny.

   Studenti získají základní informace o řízení lidí a organizací, zvládání kritických situací, klíčové principy řízení a zajímavé tipy vyžadované ke zvládnutí několika typů řízení, jako je projektové řízení, strategické řízení, management informací a řízení lidských zdrojů.

   Připraví studenty přijmout rozhodovací roli, jako je pozice vrcholných manažerů, a pomáhat jim, aby byly efektivními přispěvateli jakékoliv organizace bez limitu prostředí, strategie, struktury, kultury, umístění, úkolů, lidí a výstupů. Studenti projdou několik testovacích případů, které jim pomohou vypořádat se s mnoha situacemi, jež musí každý manažer zvládat. K tomu navíc studenti získají užitečné informace vztahující se k time managementu, které jim pomohou vypořádat se stresem, časovým omezením a sebeorganizací.

   Metodika výzkumu (psaní závěrečné práce a analýzy v Excelu)

   Tento kurz byl navržen tak, aby vám poskytl informace umožňující napsání dobrého výzkumného projektu, a také zlepšení vašich znalostí programů Microsoft Word a Excel.

   Tento kurz obsahuje dvě části: První část je věnována programu Microsoft Word, která se věnuje závěrečné práci a jejímu formátování, práci s citacemi a podobně. Lektor s vámi projde různé styly, pracujíce s odkazy a dalšími detaily programu Microsoft Word, takže si budete moci zopakovat důležité funkce formátování. Pro různé analýzy všichni používáme program Microsoft Excel. Z tohoto důvodu bude tématem sobotního odpoledne a celé neděle pokrytí všech témat od základních znalostí, jako jsou absolutní a relativní odkazy, přes více pokročilé vzorce, jako je VLOOKUP, INDEX, LOOKUP, MATCH, GETPIVOTDATA, SUBTOTAL, SUMIFS, IFERROR, atd., k pokročilým funkcím jako jsou různé způsoby práce s externími daty (csv, tsv, html, tabulky php, databáze (OLAP, OLTP, import dat, interpretace – „RAW“ dat, kontingenční tabulky, kontingenční graf, PowerPivot ) a Power BI) … a mnoho dalšího. I pokud pracujete s programem Excel každodenně na pokročilé úrovni, je velice pravděpodobné, že se naučíte něco nového!

   Právo

   Právo je běžnou a výraznou stránkou každodenního života v moderních společnostech. Tento kurz zkoumá ústřední rysy práva jako sociální instituce a jako rys lidové kultury. Budeme zkoumat povahu práva jako soubor společenských systémů, ústřední aktéry v systémech, právní úvahy a vztah právní formy a uvažování ke společenské změně. Zaměříme se na Českou republiku a předvedeme jí v evropském kontextu. Kurz klade důraz na vztah mezi obchodními partnery zahrnující vyjednávací schopnosti, a také na nejdůležitější právní předpisy, jež se odráží v obchodních smlouvách, včetně důsledků jejich opomenutí.

   Bankovnictví

   Cílem tohoto kurzu je rozvíjet chápání definice banky, historie bankovnictví, typů bank a bankovních produktů a bankovních činností a modelů, role bank v ekonomice a výzev v rámci bankovního sektoru. Kromě toho studenti pochopí rozdíl mezi bankovnictvím pro drobnou klientelu (retail) a obchodním bankovnictvím; tj. retail či malobankovnictví jako viditelná tvář bankovnictví pro širokou veřejnost a korporátní bankovnictví, které pracuje s firemními zákazníky. Oba přístupy budou popsány na základě produktů, služeb a významu pro vyhlídky ekonomiky. Studenti se naučí používat např. nástroje financování (nejen) zahraničního obchodu a mnoho dalších praktických znalostí.

   Firemní a projektové financování

   Tento kurz vám poskytne vhled do významu účetní závěrky a užitečnosti finančních poměrových ukazatelů. Kurz si klade za cíl práci s klíčovými faktory ovlivňujícími plánovací proces, jakož i práci s tím, co byste měli mít na paměti při vývoji plánů financování podnikání. Kurz také poskytuje přehled o potenciálních investorech, aby obchodník mohl pochopit úvahy protistrany. Naučíte se zjistit a posuzovat finanční rizika vyplývající z podnikání. Teorie by měla být spojená se zdravým rozumem v podnikání.

   Probíraná témata zahrnují:

   • Vztahy peněžních toků – jak se podnikání odráží v cash-flow společnosti?
   • Poměrové ukazatele – co lze vyvodit z těchto údajů?
   • Finanční plánování – proč plánovat?
   • Financování – jaký druh nástroje a kdy je třeba použít (vlastní jmění a.s. & dluh)?
   • Financování dluhu (krátkodobé vs. dlouhodobé, fixní aktiva vs. pracovní kapitál, místní vs. cizí měna, atd.)
   • Řízení rizik projektu

   Finanční analýza

   Cílem kurzu je seznámit studenty se základními ukazateli finanční analýzy, přičemž důraz bude kladen na jejich interpretaci a pochopení vzájemných souvislostí mezi nimi.

   Úvodní část kurzu bude zaměřena na horizontální a vertikální analýzu základních účetních dokladů, tj rozvahy, výkazy zisků a ztrát a výkazy cash flow.

   Na tuto část poté navazuje seznámení se a charakteristika následujících témat:

   • faktory určující výši zisku
   • pravidla financování firmy (optimalizace kapitálové struktury)
   • ukazatele rentability (finanční páky a pravidla pro výběr cizího kapitálu), nákladovosti, aktivity, likvidity, přidané ekonomické hodnoty, kapitálového trhu, provozní výkonnosti
   • systém parametrů (paralelních a pyramidových)
   • model predikce finanční tísně (bankrotní model)
   • bonitní model

   Přednášky budou doplněny ilustrativními příklady, které budou dokumentovat význam finanční analýzy jako nástroje pro identifikaci silných a slabých stránek podniku.

   Během kurzu budou mít studenti příležitost si získané poznatky neustále procvičovat používáním modelových podniků k řešení úkolů, které se zaměří na:

   • Interpretace indexů obchodního růstu
   • horizontální analýzu výkazu zisků a ztrát
   • analýzu vlastnické struktury
   • výpočet ekonomické přidané hodnoty
   • vyhodnocování rozvoje podnikání s použitím typických finančních poměrových ukazatelů

   Znalosti získané v průběhu kurzu ocení každý, pro něhož je důležité pochopit faktory, které ovlivňují dlouhodobou finanční stabilitu a prosperitu podnikání.

   Projektové řízení

   Studium na úrovni Masters of Business Administration představuje profesní postgraduální vzdělání, které se zaměřuje především na praktické znalosti a dovednosti v oblasti aktuálních trendů moderního managementu kam bezesporu patří i projektové řízení. Specializace MBA Projektový management umožní prohloubit znalosti a dovednosti z oblasti projektového řízení, studenti se seznámí se zásadami moderního projektového řízení a naučí se, jak správně projekt naplánovat, realizovat, dokončit a předvídat rizika s projektem spojená. Projektové řízení dnes spadá nejen do oblasti průmyslu či stavebnictví, ale je nepostradatelné také ve službách, veřejné správě, IT a dalších odvětvích, které jsou nuceny reagovat na různorodé změny v dnešní dynamické době. Ta nutí firmy i státní podniky neustále reagovat na měnící se podmínky. Právě tyto změny musí být přijímány a řízeny co možná nejefektivněji, a vhodným nástrojem pro praktickou realizaci změn je právě projektový management.

   Studenti budou v kurzu podrobně seznámeni s konkrétními manažerskými činnostmi, které projektové řízení zahrnuje. Dojde také k představení různých technik projektového managementu. Řízení projektů, Techniky, metody a plánování projektu, Lidský faktor v projektovém řízení.

   Finanční trhy a krize

   Tento kurz poskytuje všeobecný přehled o finančních trzích a investicích. V kurzu budou přiblíženy jak základy v oblasti současné hodnoty či diskontování, přes diverzifikaci, vztah výnosu, rizika a likvidity, efektivitu trhu oceňování akcií a dluhopisů, se dostaneme až k výnosové křivce, hospodářským cyklům, měnové a fiskální politice. Probereme různé typy cenných papírů (finančních produktů jako jsou akcie, futures, forwardy, měnové trhy a opce), jejich oceňování a jejich vztah k reálné ekonomice. S tím souvisí i regulace a dohled nad finančním trhem.

   V obchodním software Ninja Trader si ukážeme, jakým způsobem probíhá obchodování na finančních trzích nad reálnými daty. Několik hodin kurzu bude také věnováno vybraným finančním krizím minulosti (jejich typologii, co k nim vedlo, jak se šířily a také jak byly řešeny), ale i o současné ekonomické situaci ve světě a dalším možném vývoji.

   Díky takto komplexnímu pohledu na hospodářskou politiku, finanční trhy a jejich vývoj v čase dojde k zasazení současného vývoje do kontextu hospodářských cyklů a studenti porozumí souvislostem ve vývoji ekonomiky z dlouhodobějšího pohledu. To jim poté umožní i lépe řídit vlastní finance, podnikání a další související aktivity.

   Po úspěšném absolvování MBA kurzu by student měl být schopen:

   1. Rozvíjet úroveň určitého pohodlí ve vztahu s komplexitou provozování úspěšného podnikání.
   2. Identifikovat a posoudit individuální a týmové schopnosti a poté ovlivňovat výkon.
   3. Rozlišovat mezi úspěšnými a selhávajícími rozhodovacími metodami.
   4. Změřit a vysvětlit úroveň úspěchu v průběhu podnikání.
   5. Analyzovat obchodní data pro podnikové účely, provádět závěry a být schopen je vysvětlit.
   6. Popsat vlastní schopnosti diagnostikovat obchodní problémy.
   7. Rozvíjet povědomí o vlastních preferencích rizika (tedy i averze k riziku) a reagovat na dynamiku týmu.

   Závěrečná práce

   Student musí napsat a odevzdat závěrečnou práci. Vedoucí práce mu s tím bude radit a pomáhat. Práce bude dlouhá cca 50 stran (obecně doporučená délka, záleží na obsahu). Zaměření práce si student vybere na základě svých profesních zájmů s ohledem na další kariérní vývoj v kontextu témat MBA studia.  Vhodného vedoucího práce vybere studijní oddělení EIASM po diskusi se studentem. Závěrečná práce může mít různé formy: struktura blízká moderní diplomové práci, vytvoření business plánu, případové studie, případně zprávy nebo kombinací uvedených možností. Studenti dostanou šablonu ve formátu Word s dalšími radami a pravidly k formátování (které s nimi projde lektor během lekce metodologie výzkumu).

   Napište si nezávazně o více informací

   Rádi se Vám ozveme telefonicky (pak prosím uveďte své číslo) nebo emailem do 24 hodin.

    Váš email (vyžadován) - Your Email (required)

    Vaše zpráva - Your Message

    Prague-Czech-Republic3

    Course supervisor

    Petr Hajek

    Ing. Petr Hájek, Ph.D.
    petr.hajek@cbuni.cz

    One Year MBA

    Requirements

    • Filled in application
    • CV/résumé in English
    • Scans of your degrees
    • Two reference letters
    • A copy of your ID/passport
    • Pay application fee of 100 EUR

    Diploma

    MBA Degree

    Start date

    November, January, May

    Price

    € 6000

    Online Application

    Type of study

    • Online Fastrack 12 months
    • Part-time 14 months

    Executive MBA comprises of the following study clusters:

    • Financial markets (Banking, Insurance, Securities markets)

    The course presents a top-down overview of macro economic influences on financial market pricing of debt, equity, and foreign exchange. The course develops frameworks to understand the expectations the market is pricing such as from the rate of economic growth/recession, inflation/deflation, country risk and government price intervention in financial markets. These top-down considerations are inputs to asset allocation decisions. We examine how the global market came about and how it has affected financial pricing. Other topics include how debt and equity securities are created and traded; primary and secondary market operations; investment banking and the functions of brokers, dealers and intermediaries.

    • International Business and Trade

    The course helps with acquiring practical knowledge in the international business, trade (including transport, logistics, customs procedures, insurance) and financing. The course has been specifically designed for managers in top and medium management positions, working in both private and public organizations such as government entities, business institutions, banks, insurance companies, carriers, logistic companies, companies involved in export and import etc. It would be also suitable for academics, i.e. those working in educational organizations, universities etc.
    The program, presentations, studing materials, case studies have been developed and the lectures will be delivered by very experienced experts in the respective fields. All lecturers possess long term practical international experience and vast knowledge of their subjects.

    • International Commercial Law

    This course covers areas as intellectual property, antitrust law, negotiation, commercial arbitration, international business, bankruptcy, environmental law, taxation, and product liability law. They complete the remainder of their legal studies with any appropriate general electives chosen from upper-level law courses.

    • Managerial economics

    Managerial Economics is the application of economic theory and methodology to managerial decision making problems within various organizational settings such as a firm or a government agency.  The emphasis in this course will be on demand analysis and estimation, production and cost analysis under different market conditions, forecasting and decision making under uncertainty. Students taking this course are expected to have had some exposure to economics and be comfortable with basic algebra. Some knowledge of calculus would also be helpful although not necessary.

    • Personal development management and Coaching

    The course is designed for students or professionals to explore opportunities and challenges critical to achieving career and organizational success. Students will energize and reinvent themselves through a process of reflection and personal development. Their organization will immediately benefit from their ability to successfully impact performance by expertly managing themselves and applying these lessons to managing others.

    Throughout the course the students you will answer three key questions:
    How do they most effectively interact with others? In what environments do they work at their best? How are they empowered and motivated to work self-sufficiently? Trainers and coaches work closely with students in uncovering key strengths in career management. Sessions include self-awareness, environmental assessment/understanding, leading and relationships, mentoring/coaching and the development of a career action plan.

    • Professional Ethics and Diplomatic Protocol

    This course provides students with a foundation for effectively dealing with issues of ethics and diversity that arise in the workplace. Students are introduced to ethical issues that arise in the functional areas of business and develop the ethical reasoning skills necessary to address such issues.
    This course also uses discussions to introduce topics on professionalism, ethics and licensure related to industrial management and organizational performance, total quality management, business process, leadership, organizational change, the role of communication and information.
    Further into the course, the diplomatic protocol’s selected areas useful to managers are discussed and presented as well.

    • Project management

    In this course, students discuss the processes, methods, techniques and tools that organizations use to manage their information systems projects. The course covers a systematic methodology for initiating, planning, executing, controlling and closing projects. This course assumes that project management in the modern organization is a complex team-based activity, where various types of technologies (including project management software as well as software to sup- port group collaboration) are an inherent part of the project management process. This course also acknowledges that project management involves both the use of resources from within the firm, as well as contracted from outside the organization.

    • Strategic and inter-cultural management (incl. negotiating)

    The course is divided into several parts: first deals with strategic management of an organization. Second provides a broad overview of cultural anthropology, giving students the tools to understand, speak and write about human diver- sities and similarities cross-culturally. Course materials emphasize issues of race, ethnicity, class and gender, making visible for students the inequalities and power dimensions embedded in societies throughout the globe. Third takes everything into account and discusses various issues that may arise during international (intercultural) business (e.g. during negotiations, contract preparation and its realization, etc.). Students who pass this course will not be afraid to pursue business internationally or interculturally and will not be surprised by various customs of their business partners.

    • Meetings with professionals | Practice

    This is not a course per se. This is a default part of each MBA programme we offer. Meetings are to last at least 2-3 weeks by default and are designed to meet as many interesting people while making contacts in fields students are interested in. Whole two-three weeks of field trips and discussions with managers in specific areas are done to enlarge the network of contacts and gain certain experience from colleagues working in the sectors of interest to the MBA programme participants. As this requires 2-3 weeks of visa stay in the Czech Republic, we allow this can be skipped if a candidate proves that he or she already passed a practice related to studied MBA programme.

    Contact Us

    We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

    Not readable? Change text. captcha txt