Prezenční MBA jako cesta k úspěchu pro manažery

Studium MBA patří k trendům celoživotního vzdělávání poslední doby. Proč? Silnou motivací studovat při práci je jednoznačně kariérní postup, ale nejen to. Studium, jako způsob kariérního a osobního rozvoje je pro dnešní urychlenou dobu samozřejmostí.

Vysokoškolský studijní program MBA (Master of Business Administration) se zaměřuje na oblast managementu, je tedy určený především majitelům společností, podnikatelům a představitelům vrcholového a středního managementu, ale také těm, kteří mají o tyto pozice zájem. V ČR je uznávaný jako forma profesního vzdělání, ale pojetí studia a výše školného se liší nabídka od nabídky.

Online nebo docházka

Mnozí studenti preferují online programy, protože chtějí studovat z pohodlí svého domova a podle svých časových možností. Sáhněme si však do svědomí, opravdu se dokážeme efektivně vzdělávat z domova? Sami, bez vedení vyučujícího a kolektivní podpory, které se nám dostává přítomností ostatních studentů? Změna prostředí, seznámení se s novými lidmi z profesního oboru a mimo něj, i to mohou být benefity, které přináší školní docházka.

Prezenční studium – přijít do školy má své výhody

Podívejme se na atraktivní kurzy MBA, např. na Central Bohemia University (CBU). Studium MBA na CBU trvá nejméně rok a je rozděleno do tří modulů neboli trimestrů. Studenti se o víkendech scházejí v prostorách školy v Praze, kde se vzdělávají pod vedením lektorů s bohatými zkušenostmi z praxe. Pracují ve skupinách, diskutují, řeší reálné problémy a případové studie. Při výuce je kladen důraz na rozvoj kreativního přístupu. Spolužáci spolu sdílí své připomínky a zkušenosti. Testování nově nabytých dovedností probíhá během výuky ve škole, a tak sami vidíte svoje pokroky. Získat adekvátní zpětnou vazbu při samostudiu, by bylo opravdu těžké nebo dokonce nemožné. Domácím úkolem zůstává především diplomová práce.

Snímek obrazovky 2017-07-26 v 20.02.26

Komu by se stalo, že se nemůže na víkendovou výuku dostavit, má možnost zhlédnout přednášky online. Učivo se zaznamenává na e-learningovou platformu, a tak máme možnost vrátit se k tomu, co si z přednášky potřebujeme zopakovat nebo si doplnit zmeškanou látku. Rozdíl je v tom, že na CBU slouží e-learning jako doplňková forma výuky, to hlavní probíhá v prostorách školy.

Mezinárodní výuka rozhodně nenudí

Central Bohemia University nabízí bakalářské, magisterské i doktorské programy především pro zahraniční studenty, protože výuka probíhá v anglickém jazyce. MBA je možné studovat v češtině, angličtině či kombinované formě. Právě kombinace angličtiny a češtiny je pro české studenty atraktivní. Lektoři učí česky, ale při svých hodinách pracují s materiály v angličtině. Studenti si díky tomu rozšíří jazykové znalosti v oboru, a dokonce mají možnost získat druhý MBA diplom ze zahraniční univerzity.

Máme na výběr

Všechny školy s MBA studijními programy nabízí specializace, tedy MBA zaměřené na určitý sektor, a CBU není výjimkou. Soustředí se na MBA pro diplomacii a mezinárodní vztahy, cestovní ruch a pohostinství, realitní trh a development nebo tzv. executive. CBU přichází s užitečnými nápady, jak zpestřit výuku specializovaných MBA programů. Například studenti Executive MBA se učí business simulacemi v prostředí Capsim. V projektovém managementu se tvoří projekt stavby domu, v turismu si studenti zakládají vlastní cestovní kancelář či tvoří koncept restaurace.

Nejprve sami musíte zvážit, zda jste ochotni do kvalitního studia kromě školného investovat také svůj čas. Pokud uvažujete o studiu MBA, informujte se o tom, jak bude výuka probíhat, kolik hodin bude prezenčně a hlavně, neváhejte školu navštívit osobně!

button

NEZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA

Získejte více informací a možnost studovat za Kč 49000.

Jaký program Vás nejvíce zajímá?
 Executive MBA MBA v cestovním ruchu a pohostinství MBA pro realitní trh a development