Prague-Czech-Republic3

Contact study department:

mba@eiasm.cz

Summary

One Year MBA degree

Apply anytime for the online programmes

Study fulltime or online in Czech or English

Secondary school & 3 years of practise or BSc. degree equivalent

Overview of MBA specializations

UK accredited institution

Professional MBA Lifelong Learning programs are designed for professional or personal development. The MBA will help you to get a career leader management positions in both private and public sector.

The scope and concept of teaching are very specific for each institution offering MBAs. Institutions and their programs also differ in the type of accreditation.

To choose the right school, according to your requirements and the concept and the quality of the teaching, can be really difficult and that’s why our doors are open to you! Do not hesitate to consult everything with school representatives and meet some of our lecturers! Contact us to arrange a meeting at school!

IT support, study materials

 • NEO E-Learning Platform – as a student, you will use an intuitive e-learning platform that is used by hundreds of schools and universities around the world.
 • Recorded lectures – every student may miss sometimes, so we record all lessons to be available to students anytime (access to videos and MP3s through the e-learning system).
 • Handouts of each lecture.
 • Laptops and other equipment can be available for you at classroom.

Quality assurance:

 • Each specialization courses are taught by lecturers with experience in given sector. We choose the right lecturers for each specialization even in core subjects to give the students best education service possible.
 • Strong leading and supervising of your final thesis, which is the main output of the study.
 • We solve your problems individually.

Specialization extras making our MBA programs very special

CBU offers these specializations:

 1. Executive MBA
 2. MBA in Tourism, Hospitality and Event management
 3. MBA in Real Estate & Development

Each specialization has its specifics and are well ahead of other MBA programs in the Czech Republic. For example:

 • Students of the MBA in Tourism, Hospitality and event management will learn how to build and run own travel agency from A to Z  including writing contracts with hotels. They will learn how to create a concept of a hotel or a restaurant and how to keep it.
 • Students of Real estate MBA will learn how to value real estate, arrange project financing for a development project and manage all risks. In project management class the students will be constructing houses.

Request study plan and more details using this form

  Váš email (vyžadován) - Your Email (required)

  Vaše zpráva - Your Message

  MBA programmes and lecture topics

  List of Common Core Courses Required for All MBA Specializations:

  1. Research Methodology (Dissertation writing, Word and Excel)
  2. Accounting
  3. Marketing
  4. Human Resources
  5. Management
  6. Law Course

  +  6 weekends of specialized courses for each MBA specialization (Executive MBA offers 7 extra weekends making 13 total)

  Executive MBA

  1. Banking
  2. Corporate and Project Finance
  3. Financial Markets and Crises
  4. Financial Analysis
  5. Project Management
  6. Capsim Business Simulations (two weekends)

  MBA in Hotel, Tourism and Event Management

  1. Outgoing Tourism Management (two weekends)
  2. MICE and Incoming Tourism Management
  3. Hospitality Tourism
  4. Sales, Support and Background Information for Tourism Sector (two weekends)

  MBA in Real Estate Development

  1. Banking
  2. Project Finance
  3. Real Estates Appraisal
  4. Facility Management
  5. Construction and Architecture
  6. Project Management

  The Capstone project (Master thesis)

  Candidates are required to submit a capstone project on an approved topic long about 50 pages. The thesis should offer an original application of knowledge in the area of management and should demonstrate the candidate’s ability to integrate rigorous academic analysis with practical real-world relevance and application within topics covered by this course.

  Possible forms

  The chosen subject should be viewed in light of future career plans. Students have been offered positions as a direct result of their MBA Capstone project. The Capstone project can take many forms:

  • a research based thesis (a dissertation with 20,000 words using our diploma thesis template),
  • business plan,
  • case study or
  • report or
  • indeed a combination of elements of these.

  A tip for you

  A very popular option amongst students is to work with an organisation on a project that will add value to its business. The output is a substantial report combining the student’s experience and MBA knowledge to provide research, analysis and recommendations. The supervisor works with students to facilitate engagement.

  Award of MBA

  • Complete all courses
  • Write a thesis
  • Thesis defense / student – committee discussion about the capstone project /

  Admission process

  1. Fill in the application form, pay application fee to our bank account.
  2. Send scan of signed application form and scan of receipt of payment of the application fee to mba@eiasm.cz. We will write you within few days.
  3. After that fill in the contract and send two signed copies to our address (one will be for you after the director will sign it) and a scan it and send it to mba@eiasm.cz.  Minimum Bachelor degree holder
  4. We will send you study confirmation and login to e-learning system when we receive first or full payment.

  Request study plan and more details using this form

   Váš email (vyžadován) - Your Email (required)

   Vaše zpráva - Your Message

   Specializované MBA programy

   Profesní vzdělávací MBA programy celoživotního učení jsou určené ke kariérnímu či osobnímu rozvoji. MBA titul manažerské kvalifikace Vám pomůže vystoupat po kariérním žebříčku, jak v soukromém, tak ve státním sektoru.

   Rozsah a koncept výuky je pro každou instituci nabízející MBA studijní programy velice specifický a často se také odlišují druhem získané akreditace.

   Vybrat si tu správnou školu, aby koncept i kvalita výuky odpovídala Vašim požadavkům může být opravdu těžké a proto jsou Vám naše dveře otevřené! Neváhejte přijít na schůzku/konzultaci se zástupci školy a poznat některého z našeho týmu lektorů

   Denní studium začíná v říjnu, přihlašte se včas!

   Víkendové prezenční studium nebo online

   Docházet na výuku má své výhody. Můžete navzájem diskutovat, vyměňovat si zkušenosti a poznatky při práci ve skupinách nebo modelových cvičeních, které rovnou aplikují na konkrétní jim blízké situace za podpory lektorů. Ačkoliv budete docházet na semináře pouze o víkendu – nejedná se o distanční studium, ale o plnohodnotnou výuku.

   Dopolední a odpolední bloky jsou navrženy tak, aby se studenti nepřetěžovali, zároveň se nenudili a dokázali bez udržet pozornost celý den. Obvykle se v dopoledních hodinách probírá teorie a po obědové pauze se přechází na praktická cvičení a případové studie. Diskuze s lektorem probíhá během celého dne a po skončení výuky mají studenti možnost i osobních konzultací s vyučujícím.

   Tématické víkendové bloky přednášek jsou rozloženy do tří trimestrů (podzimní, zimní a jarní). Během druhého trimestru student začíná pracovat na své závěrečné práci.

   Distanční forma výuky – online – je plně podporovaná studijními materiály na e-learningové platformě a naším vedením tak, aby jste byli schopni dosáhnout stejných výsledků jako při docházce na výuku.

   IT podpora výuky, studijní materiály

   • E-learningová platforma NEO – jako student, budete používat intuitivní e-learningovou platformu, kterou používají stovky škol a univerzit po celém světě.
   • Záznam z přednášek – Každý student může chybět, z tohoto důvodu zaznamenáváme všechny lekce, aby byly studentům kdykoliv k dispozici (přístup k videím a MP3 a je studentům umožněn přes e-learningový systém).
   • Handouty prezentací dostanete před začátkem každé výuky.
   • Můžeme zapůjčit notebooky či poskytnout další studijní pomůcky.

   Záruka kvality

   • Každá specializace je vyučována pečlivě vybraným lektorem – profesionálem ve svém oboru, jehož bohaté pracovní zkušenosti zaručí studentům nejlepší možné vzdělávací služby.
   • Pevné vedení závěrečné práce, která je hlavním výstupem studia.
   • Vaše problémy řešíme individuálně.

   V jakém jazyce chcete studovat?

   • V českém nebo anglickém jazyce.
   • Kombinovaná forma: přednáší a diskutuje se v českém jazyce, ale podkladové materiály jsou v anglickém jazyce. Studenti lépe udrží pozornost při lekci v rodném jazyce a zároveň si otevřou možnost získat druhý MBA diplom ze zahraniční univerzity (kontaktujte nás pro více informací) – tzv. double degree program.

   Specializované MBA programy:

   1. Executive MBA
   2. MBA v cestovním ruchu a pohostinství
   3. MBA pro realitní trh a development
   • Executive MBA přináší především komplexní pohled na vedení společnosti, soft skills manažera, nabízí obchodní simulace Capsim, které jsou typické pro drahé zahraniční programy s mnoho dalších znalostí, které jsou užitečné pro střední a vyšší management.
   • MBA v cestovním ruchu a pohostinství přinese znalosti jak založit a vést cestovní kancelář od A do Z bez touroperátorských služeb, jak analyzovat a nastavit strategii cestovní agentury, jak efektivně dělat MICE a příjezdový turismus, jak vytvořit a udržet úspěšný koncept hotelu či restaurace a jak získávat klienta aktivním způsobem (a ne pouze čekáním na rezervaci přes web či booking.com), předá informace o tom, jak provádět marketing a zajistit vše po stránce podpory a IT a především předá studentovi souvislosti zmíněných oblastí a jak je využít k zlepšení.
   • MBA pro realitní trh a development dodá studentovi všechny klíčové znalosti počínaje vytipováním a analýzou příležitosti, přes přípravu projektu, jeho ocenění, získání financování, realizaci, marketing & brokerage, až po správu nemovitostí pro efektivní řízení její hodnoty.

   Témata seminářů jednotlivých MBA programů

   Společné semináře

   1. Účetnictví
   2. Marketing
   3. Řízení lidských zdrojů
   4. Management
   5. Metodologie výzkumu (psaní závěrečné práce, Word a Excel)
   6. Právo

    

   +  každá specializace je definována dalšími 6-7 víkendy:

   Executive MBA

   1. Bankovnictví
   2. Firemní a projektové financování
   3. Finanční trhy a krize
   4. Finanční analýza
   5. Projektový management
   6. Capsim Business simulace (2 víkendy)

   Více informací o programu

   MBA v cestovním ruchu a pohostinství

   1. Management výjezdního turismu (dva víkendy)
   2. MICE a  management příjezdového turismu
   3. Pohostinství (hotely a restaurace)
   4. Prodej, podpora a IT zázemí pro cestovní ruch (dva víkendy)

   Více informací o programu

   MBA pro realitní trh a development

   1. Bankovnictví
   2. Projektový management
   3. Oceňování nemovitostí
   4. Projektové financování a financování nemovitostí
   5. Stavebnictví a architektura
   6. Správa nemovitostí

   Více informací o programu

   Široká nabídka placených stáží pro naše studenty po celém světě

   algoos-work-and-travel

   Naši studenti mohou využít služeb společnosti “Algoos Study, Work and Travel”, se kterou mohou vycestovat za zkušenostmi do celého světa. Studenti si mohou vybrat ze široké nabídky stáží v mnoha zemích po celém světě i získat manažerskou pozici za adekvátní odměnu.

   Závěrečná práce

   Student musí napsat a odevzdat závěrečnou práci. Vedoucí práce mu bude radit a pomáhat. Zaměření práce si student vybere na základě svých profesních zájmů s ohledem na další kariérní vývoj v kontextu témat MBA studia. Vhodného vedoucího práce vybere studijní oddělení EIASM po diskusi se studentem. Závěrečná práce může mít různé formy: strukturu moderní diplomové práce, business plánu, případové studie, případně zprávy nebo kombinací uvedených možností. Pravidla k formátování a struktury práce, budou probírány během semináře: metodologie výzkumu.

   Získání titulu MBA

   • po absolvování víkendových seminářů,
   • odevzdání a obhajobě závěrečné práce před komisí (diskuse nad tématem).

   Nemine Vás ani slavnostní předání diplomů – promoce.

   Požadavky

   • Maturita a manažerská praxe či vyšší vzdělání (Bc.)
   • Vyplněná přihláška a smlouva o studiu
   • Školné ve výši Kč 79.000,- (s možností bezúročného splátkového kalendáře)

   Napište si nezávazně o více informací

   Rádi se Vám ozveme telefonicky (pak prosím uveďte své číslo s časy vhodnými pro rozhovor) nebo emailem do 24 hodin.

    Váš email (vyžadován) - Your Email (required)

    Vaše zpráva - Your Message

    Contact Us

    We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

    Not readable? Change text. captcha txt